Følg os her:              Print | RSS | Sitemap | RemoteSupport | Intranet
IP Netværk og telefoni
 

IP Netværk og Telefoni

 

Den elektroniske motorvej

 

Den protokol som mest internettrafik kommunikerer på, hedder Internetprotokollen (IP). Et IP Netværk kan metaforisk beskrives som den motorvej der forbinder en virksomheds elektroniske informationer. Et sådant IP netværk består grundlæggende af; en kabelinstallation, en router, en eller flere switche til opdeling og fordeling af data, en eller flere servere, en eller flere PC’ere og tilbehør i form af printere, scannere m.m.

 

SIF Gruppen har med købet af IP virksomheden Neuco IP i 2012, en IP afdeling som udelukkende specialiserer sig i og udfører IP løsninger. Afdelingen bærer stadig navnet Neuco IP, og viderefører dermed et kvalitetssikkert og anerkendt brand.

 

Gå til Neuco IPs hjemmeside 

 

 

 

Neuco IP er specialister i at opbygge disse kommunikationsmotorveje. Vi udfører komplekse kommunikations- og netværksløsninger, fra design og installation af IT-infrastruktur med både PDS, fiberkabling samt trådløse installationer og muliggør dermed hurtige, stabile og sikre kommunikationsforbindelser.

Fleksible løsninger
Kommunikation til styring og overvågning af bygninger, maskiner, IT netværk og telefoni smelter altså grundet et stigende krav om fleksibilitet og mobilitet efterhånden sammen i et fælles IP netværk.

 

SIF Gruppen er med sine rødder i el-branchen og med et bredt kendskab til funktioner og generelle brugerkrav, en seriøs og kompetent samarbejdspartner, når du skal have designet og etableret dit netværk.

Vi leverer løsninger inden for:

 

IP Netværk og Telefoni
 

Kabling
SIF Gruppen og afdelingen Neuco IP udfører alle former for datakabling indenfor såvel kobber som fiber med certificering fra førende leverandører.
Vi er eksempelvis certificeret til Systimax, som er et kablingssystem til blandt andet data, som produceres af det amerikanske firma CommScope. Det er et af verdens største kablingssystemer og dækker omkring ti procent af det europæiske marked. Vi leverer altid en professionel målerapport og dokumentation for vores kablingsløsninger.

 

Aktivt dataudstyr
Vi leverer og installerer alle former for aktivt dataudstyr, herunder switche, trådløse netværk, routere og Access Points (AP). Derudover samarbejder vi med nogle af de førende systemhuse inden for PC’ere, servere og software.

 

Netværksanalyser
I forbindelse med den øgede kompleksitet i IP netværkene er det vigtigt med en høj oppetid. Samtidig bliver fejlfinding mere kompleks da der er mange komponenter indblandet. Neuco IP afdelingen råder over udstyr og ekspertise til fejlfinding på netværk, og vi kan tillige tilbyde periodisk netværkscheck således at overbelastninger og evt. fejl kan opdages og udbedres hurtigt.

 

Serverrum
Der er mange forhold at tage hensyn til, når et serverrum skal indrettes optimalt. Det gælder både den fysiske placering, sikkerhed og brandsikring, men også køling, ventilation, strømforsyning og adgangskontrol er emner, som skal tænkes implementeret i designet. Ofte er der også krav fra forsikringsselskabet at tage højde for.

 

Rackskabe er en vigtig del af opsætningen af servermoduler og indretningen af serverrummet. Nogle af de væsentligste detaljer er at tage højde for muligheden for tilstrækkelig køling af installationerne. Køling er ikke kun en nødvendighed for at opnå en sikker drift af virksomhedens IT-installationer i serverrummet, der kan også opnås store energibesparelser ved at sikre den rigtige indretning og den rigtige løsning. Rækken af rackskabe bør eksempelvis stilles op på en sådan måde, at den kolde luft blæses op foran rackene ligesom det er nødvendigt at sikre en jævn gennemstrømning af luft gennem skabene for opnå en tilstrækkelig køling af udstyret. En høj kølingseffekt er lig med et minimalt strømforbrug.

 

Desuden skal rackskabene være indrettet så fleksibelt, at der er mulighed for at montere servere fra forskellige leverandører. Derfor er der også en række detaljer, der skal tænkes med ind i løsningen. Neuco IP rådgiver om og installerer både løsninger til nye serverrum eller til udvidelse af eksisterende serverrum.
 

Trådløst Netværk
Efterspørgslen på den trådløse adgang til netværk er steget i takt med væksten af bærbare computere, tablets og Smartphones, og dermed et stigende ønske om konstant at være koblet på et netværk uden at skulle finde en stikkontakt. Der stilles endvidere store krav til dækning og hastigheder på de trådløse løsninger.

 

SIF Gruppen er blandt andet certificeret Cisco og Meru partner. Vi kan dermed levere netværksløsninger der kan sikre en sikker kommunikation i store virksomheder og på tværs af internettet, når som helst og hvor som helst. Dette opnås ved at samle netværksfunktionaliteterne, herunder routing, switching, sikkerhed, WAN-optimering og internettjenester.

 

Vores trådløse LAN-løsninger kan fungere både som selvstændige trådløse netværk og som en udvidelse af det faste netværk uden den tidsforsinkelse og de omkostninger, som en fastnetudvidelse ellers ville medføre.

 

Det er altså muligt at udvide eksisterende netværk, at understøtte nye kontorer eller midlertidige arbejdsgrupper samt hurtigt at give netværksadgang til medarbejdere på farten. Trådløst netværk etableres ofte på kontorer, skoler og større offentlige områder.

 

Når der etableres et trådløst netværk er det vigtigt at sikre sig, at der er fuld dækning på hele det ønskede område. Vi sørger altid for at foretage dækningsprøver både før og efter endt installation. På den måde kan vi sikre os at der er installeret nok Access Points (AP). Vi udfører også gerne dækningsprøver på eksisterende trådløse netværk.

 

Et trådløst netværk kan både håndtere data fra arbejdsstationer, videoovervågning, telefonsystemer, adgangskontrol, AV, udstyr, smartphones, tablets, scannere og andre tekniske komponenter.

 

IP Netvæk 

 

Sammenføring af IBI Netværk
Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) giver i sig selv indtil flere muligheder for styring af lys, varme og ventilation, men kobles det op på et IP netværk, hvorved al den elektroniske information kan forbindes, opnås næsten uanede muligheder for styring. En integration med et CTS anlæg og/eller et BMS anlæg giver mulighed for visualisering og total styring og overvågning af en bygning og alle dens installationer.

 

Ved integration af de forskellige bygningsinstallationer er der ikke kun mulighed for styring fra en central enhed, det er også muligt at få systemerne til at tale sammen, således at eksempelvis en bevægelses detektor, hvis formål er at aktivere og deaktivere lyset, ligeledes kan give besked til alarmsystemet, hvis der er bevægelse i et lokale på et tidspunkt, hvor bygningen burde være tom.

 

IP Telefoni
Netværket er i dag grundlaget for al kommunikation, uanset om det er datakommunikation eller talekommunikation. Derfor er IP telefoni blevet et værktøj til hurtigere, bedre og mere præcis kommunikation. Sekundært er det også en vej til billigere telefonregninger.
 
IP telefoni handler om formidling og styring af den verbale kommunikation såvel internt som eksternt i en virksomhed.
 
Inden for telefoniløsninger er det oftere reglen end undtagelsen, at der er en dyb integration til virksomhedens IT systemer.
 
Unified Communication, hvor integration til mail- og kalendersystemer, voicemail, mobiltelefoni og CRM/ERP er en stor del af telefoniløsningen, kræver en stor indsigt i disse systemer, og et godt samarbejde med virksomhedens IT afdeling.
 
Når IP netværket bliver brugt som bæremedie for telefoni, stiger kravet til netværkets kvalitet og driftssikkerhed - ikke mindst når vi begynder at koble telefoni mellem virksomhedens afdelinger sammen via IP forbindelser på internettet.
 

Det er i samarbejdet mellem dig, din IT afdeling og vores kompetente teknikere og samarbejdspartnere, at synergien og dermed den gode telefoniløsning bliver implementeret.
 

Vi leverer løsninger inden for følgende områder:
 

IP Netværk og telefoni

 

Netværk og telefoni er altså tæt sammenknyttede komponenter og altafgørende faktorer i forhold til effektive og fleksible løsninger for alle typer af kommunikation

Selvom IP løsninger efterhånden er de mest efterspurgte er vi naturligvis også leveringsdygtige inden for de mere traditionelle telefoniløsninger.

 

Serviceaftaler
Vi kan tilbyde service og forebyggende vedligeholdelse af alle vores tekniske løsninger uanset størrelse og kompleksitet. Ligeledes kan vi i form af fordelagtige serviceaftaler tilbyde at administrere koordineringen af de ønskede eftersyn.
 

 

Gå til Neuco IPs hjemmeside  

 

 Glenn Jensen

Funktionsleder - IP Kommunikation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


”Et IP Netværk kan metaforisk beskrives som den motorvej der forbinder en virksomheds elektroniske informationer.”