Hele eventyret

SIF Gruppen - fra lokalt enkeltmandsfirma til markedsledende virksomhed

SIF Gruppen følger med udviklingen

Udviklingen i SIF Gruppen er et billede på elektricitetens udvikling og dens anvendelsesmuligheder, både i erhvervslivet og i private hjem, fra starten af det forrige århundrede og til i dag. Fra simple elektriske installationer til avancerede computerstyrede industri, sikrings- og kommunikationsanlæg.

Grundlagt i 1918

Det hele begyndte i 1904, med elinstallatør Peter Nielsens ansættelse ved NESA, hvor han var med ved udvidelsen af den gamle ”Lys station” i Skovshoved. Den leverede jævnspænding, til verdens første elværk der leverede 220/380V vekselspænding og dermed muliggjorde forsyning af hele Nordsjælland med elektricitet.

I 1918 forlod han NESA og grundlage Skovshoved Installationsforretning, som startede som en traditionel installationsforretning, med værksted og butik. Cyklen var dengang det eneste transportmiddel, så det begrænsede den radius, der gav det naturlige kundegrundlag. Først i 1952, blev den første bil anskaffet.

Oprindelig et familiefirma

De første mange år var virksomheden drevet som familiefirma, hvor anden genration Willi Nielsen i 1949 overtog ledelsen. I 1975 blev virksomheden overdraget til tredje generation Peter Nielsen, som idag er bestyrelsesformand.

I 1973 blev virksomheden omdannet til aktieselskab, hvor der blev mulighed for at ledende medarbejdere kunne optages som aktionærer, og i forbindelse med et glidende generationsskifte, er aktiemajoriteten nu overgået til nogle af de ledende medarbejdere, men stifterens familie er forsat med i ejerkredsen.

Fra Skovshoved Installationsforretning til SIF

Navnet Skovshoved Installationsforretning blev i slutningen af halvtredserne i daglig tale forkortet til SIF, da medarbejderne på Gentofte Rådhus syntes at navnet var for langt at skrive på rekvisitioner. I forbindelse med anskaffelsen af den første servicevogn blev logoet formet efter fronten på ”VW Rugbrødet”, som mærket blev kaldt. I starten var det mørkegråt, men fik i forbindelse med den næste servicevogn sin røde farve.

Brugen af navnet SIF gav i starten en del problemer, da det blev forvekslet med byens dengang meget kendte fodboldhold, men de problemer er for længst fortid.

Pladsen blev for trang

Vækst har været et nøgleord hele vejen igennem SIF Gruppens udvikling. I de første mange år var der ikke den store udvikling, men i 1964 blev butikken flyttet til Skovshoved Hotel og derefter tog udviklingen gradvis fart. I 1977 flyttede butikken til Ordupvej 78B i Charlottenlund.

I 1983 var forholdene i Skovshoved blevet for trange, og SIF Gruppen flyttede helt ud af Skovshoved med erhvervelsen af ejendommen på Mesterlodden 36, i den vestlige del af Gentofte kommune. Udviklingen tog fortsat fart, og forholdene her blev også for trange, og i 2002 flyttede SIF Gruppen derfor til Transformervej 23 i Herlev.

Efter næsten 10 år på Transformervej, måtte SIF Gruppen endnu en gang flytte til større lokaler, og flyttede i september 2011 til sin nuværende adresse på Generatorvej 12 i Herlev.

Løbende vækst

Udviklingen af SIF Gruppen er ikke foregået udelukkende igennem organisk vækst, men også ved opkøb af mindre elinstallationsfirmaer og et enkelt frasalg. Den første overtagelse fandt sted i 1956, hvor Ferdinansen El i Charlottenlund blev overtaget.

I forbindelse med etableringen af butikken på Ordrupvej i 1977 blev installationsfirmaet Børge Christensen overtaget, i 1989 var det Lyngby Elservice, i 1995 Installationsfirmaet Holmstrøm Hansen i Lyngby, i 2008 firmaet Elektric, i 2010 blev Friis Electric overtaget og vi etablerede samme år vores første lokalafdeling på Sjælland.

I 2011 købte vi virksomheden Neuco IP i Roskilde og i 2012 overtog vi aktiverne i det konkursramte Hansgaard A/S. I 2016 overtog vi aktiverne i Pedersen El i Næstved og købte H.W.Larsens serviceafdeling. Alle har været mindre firmaer og afdelinger, men alligevel med til at udvikle SIF Gruppens kundeplatform. 

I forbindelse med overtagelsen af Elektric blev lampebutikken på Ordrupvej afhændet til Elektrics tidligere ejer, og efter næsten 90 år med detailbutik var dette ikke længere en del af SIF Gruppen.

Netværkssamarbejde

For at tilegne sig viden, har deltagelse i netværk og grupper altid været en del af SIF Gruppens strategi, og i forbindelse indførelsen af datateknologi og liberaliseringen inden for teleområdet, indgik SIF Gruppen i 1989, som medejer i Dansk Datanet. Et landdækkende samarbejde af aktive installatører med mere end 600 ansatte og en omsætning over 500 millioner kr. Netværkssamarbejdet blev yderligere styrket i 1996, hvor SIF Gruppen på sikringsområdet indgik som medejer af den ligeledes landsdækkende sammenslutning Securidan Alarmsystemer.

Med deltagelsen i de to netværk, har SIF gruppens medarbejdere kunnet udvikle sig inden for de nye arbejdsområder, sikringsløsninger, intelligente bygningsinstallationer, data netværk, fiberinstallationer og energioptimering.

Ét navn - ét logo

Da SIF i mange år havde været kaldenavnet, og vi samtidig arbejdede under navnene Dansk Datanet, Securidan Alarmsystem og Lyngby Elservice, ændrede Skovshoved Installationsforretning i år 2000 officielt navn til SIF Gruppen.

Stor vægt på uddannelse

Uddannelse har altid været en hjørnesten i SIF gruppen, der også har oprettet en uddannelsesafdeling der tager sig af såvel uddannelsen af lærlinge, som den videre uddannelse af SIF gruppens medarbejdere. Vores uddannelsesansvarlige, Ole Bech, er formand i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) i Storkøbenhavn og sidder endvidere i fællesudvalget i elfagets uddanelsesnævn.

SIF Gruppen har igennem årene uddannet mere end 240 lærlinge, heraf en del med fagets ”Ørsted medalje” som bevis på deres faglige dygtighed. Ved ansættelsen af lærlinge skelner virksomheden ikke imellem danske ansøgere og ansøgere med anden etnisk herkomst end dansk, men ser udelukkende på faglige kvalifikationer i forbindelse med ansættelsen.

At SIF Gruppen er en udviklende og fremtids orienteret arbejdsplads hvor man gerne fortsætter efter grunduddannelsen ses på, at mere end 25 medarbejdere fortsat er ansat i SIF Gruppen, og at flere i dag, indgår i ledergruppen.

Kvalitet og certificering

Ligesom uddannelse, har kvalitet også altid været en hjørnesten i SIF Gruppen, og der er derfor indgået samarbejdsaftale med Bureau Veritas, om ISO 9001 certificering af SIF Gruppens kvalitetssikring, og i dag er SIF Gruppen endvidere certificeret inden for både El-installationer, AIA-installationer (Automatiske indbrudsalarmer), ADK-installationer (automatiske Adgangskontrolanlæg, TVO-installationer (TV Overvågning), ABA-installationer (Automatiske Brandalarmer), ABV-installationer (Automatiske Brandventilationsanlæg) og AVA-installationer (Automatiske Varslingsanlæg).

Inden for arbejdsmiljø har SIF Gruppen indgået samarbejdsaftale med COWI A/S' afdeling for bedriftssundheds tjeneste, med henblik på at blive arbejdsmiljø certificeret.

Rustet til fremtiden

Fra at være en lokal installationsforretning i Skovshoved med få medarbejdere, er virksomheden igennem 3 generationer, vokset til en virksomhed med over 270 ansatte, der spænder bredt over alle de tekniske installationer. 

Vi udfører opgaver over det meste af landet, og er klar til at møde fremtiden, hvor energioptimering og styring fortsat vil være en af de helt store tekniske udfordringer.

”Det hele begyndte i 1904, med min farfar, elinstallatør Peter Nielsens ansættelse ved NESA, hvor han var med ved udvidelsen af den gamle ”Lys station” i Skovshoved der leverede jævnspænding, til verdens første elværk der leverede 220/380V vekselspænding"

Peter Nielsen, Bestyrelsesformand og medejer

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk