SIF Gruppens konceptløsninger

Konceptløsninger er fremtiden

Fremtiden kræver fokus på løsninger – samlede løsninger, og med den rivende udvikling der er inden for teknologiens verden, mener vi at der er et behov for, at nogen tager ansvar for at rådgive om, installere og servicere de forskellige avancerede tekniske løsninger, og dermed sikrer at de fungerer sammen i en samlet konceptløsning. Det ansvar har SIF Gruppen taget på sine skuldre og har derfor etableret en afdeling med særligt fokus på og ekspertise inden for netop konceptløsninger. De konceptløsninger SIF Gruppen tilbyder hører derfor alle under vores kompetenceområde kaldet NeuConcept.

SIF Gruppen har en solid erfaring og har bevist, at vi evner at levere tidssvarende teknologiske og fleksible løsninger, der modsvarer kundernes krav og forventninger til fremtidssikrede og integrerbare løsninger. Flere tekniske løsninger og systemer anvender i dag IP og WiFi som bindeled i deres interaktive kommunikation mellem de forskellige tekniske enheder, anlæg og systemer. I SIF Gruppen har vi stor erfaring inden for de fleste tekniske anlæg og installationer og vi har dygtige og specialiserede kompetencemedarbejdere, der både kan rådgive om, installere og servicere større komplekse løsninger integreret i et fælles IP netværk. 

Forståelse for brugernes behov

I SIF Gruppen gør vi mere end blot at lytte for at analysere brugernes behov, idet vi møder brugerne i deres hverdag ved at deltage i og observere de daglige rutiner og behov. Vi er hele tiden vidensøgende. På den måde kan vi løbende udvikle os selv og opnå en særlig forståelse for det enkelte kundesegment. Især når det gælder konceptløsninger, finder vi det særdeles vigtigt at have fuld forståelse for de forskellige brugeres krav og behov, da der her er mange aktører der skal tilgodeses og respekteres.

Vi lægger stor vægt på at respektere alle direkte og indirekte brugere af løsningerne, uanset om det gælder borgere, pårørende, personale, gæster, kunder eller driftspersonel. Endvidere har vi stor forståelse for værdien og betydningen af leveranceevne og kvalitet. 

Skræddersyede og certificerede løsninger

For at opnå det bedste resultat, mener vi at det er vigtigt at lave skræddersyede løsninger som er tilpasset netop den enkelte kundes behov, og de krav som stilles til løsningen. Vi garanterer den bedste rådgivning og den mest fleksible og fremtidssikrede løsning, uanset størrelse og udformning på installationen. Vi er med i hele processen, lige fra idé til installation og efterfølgende service.

Alle de produkter vi tilbyder i vores konceptløsninger, er som udgangspunkt altid baseret på åbne protokoller, hvor der hele tiden arbejdes på, at forbedre produkterne og udvikle nye. Derved sikres at din investering i dag, også er en investering i fremtiden. Derudover gør de åbne protokoller det muligt frit at vælge servicepartner, og giver næsten ubegrænsede muligheder for at integrere de enkelte løsninger med andre service-, komfort- eller velfærdsteknologier.

Mange moderne tekniske løsninger kræver stor driftssikkerhed. Derfor har SIF Gruppen udviklet en certificeringsprocedure, der kan sikre en høj driftssikkerhed for de konceptløsninger vi tilbyder. NeuConcept certificeringen er din garanti for en driftssikker og fuldt funktionsdygtig løsning. Vi anbefaler altid løsninger med produkter der opfylder denne certificering, men det betyder ikke at vi ikke kan tilbyde konceptløsninger der kan integreres med dine eksisterende tekniske installationer. Såfremt de eksisterende anlæg og installationer ikke allerede er på listen over NeuConcept certificerede produkter, skal de dog kunne opfylde de nødvendige krav til en sådan certificering. Opfyldes kravene vil de eksisterende installationer blive omfattet af den driftsikkerhedsgaranti NeuConcept certificeringen giver.

Vores certificerede konceptløsninger:

Stabile og troværdige partnere og leverandører er en forudsætning

Vi er meget bevidste om, at succes med sådanne konceptløsninger kun opnås via samarbejde med professionelle og seriøse samarbejdspartnere, og førende leverandører på verdensplan. Det er altafgørende, at vi deler den viden og erfaring vi har og løser de enkelte opgaver i tæt samarbejde med de forskellige produktspecialister og fagfolk.

I SIF Gruppen har vi lavet et særligt partnerkoncept der sikrer partneres og leverandørers engagement i konceptløsningerne. Vi har etableret demofaciliteter hvor alle relevante produkter og teknologier løbende installeres og integreres. Her bliver de testet i henhold til vores certificeringsproces, og både vi og vores partnere kan benytte vores demofaciliteter som udstilling og demo af løsningerne.

Se oversigten over vores samarbejdspartnere.

Integration er nøgleordet

Vi har stor ekspertise inden for alle former for integrationsløsninger. Vi er overbevist om, at der i fremtiden vil blive sat endnu større fokus på samlede integrerede teknologiske løsninger, som skal gøre hverdagen lettere for dig. Vi kan således rådgive dig om samlede konceptløsninger, hvor brugervenlighed og integration mellem alle de forskellige produkter og løsninger er nøgleordet.

Alle vores tekniske løsninger kan integreres i et stort IP Netværk, med datalogning og fælles overblik i en grafisk brugerflade. Integration i et IP Netværk giver stor fleksibilitet, idet systemet dermed kan tilgås online alle steder fra. En grafisk brugerflade sikrer overblik og brugervenlighed.

NeuConcept certificeringsprocedure: 

Når vi i SIF Gruppen tilfører nye produkter og teknologier til vores konceptløsninger følges nedenstående procedure:

Stadie 1 - Udvælgelse af produkt og leverandør

Her vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Økonomi og soliditet
 • Erfaring og referencer
 • Teknisk niveau
 • Åbne protokoller

Stadie 2 - Testinstallation i vores demofaciliteter

Her installerer vi produktet i vores Living Lab og integrerer den med vores øvrige teknologier. Herefter testes blandt andet for:

 • Driftsikkerhed
 • Betjeningskomfort og enkelhed
 • Integrationsmuligheder

Stadie 3 - "Field Try"

Her testes produktet/installationen hos udvalgt kunde/partner. Udbyttet af dette stadie er: 

 • Kundeevaluering

Stadie 4 - Overvåget drift

Her overvåges den daglige drift af løsningen hos kunde og/eller partner. Stadie udbyttet er:

 • Årlig evaluering af det enkelte produkt​

Undervisning til de enkelte brugergrupper

Vi er meget bevidste om vigtigheden af udførlig undervisning til brugerne af de konkrete konceptløsninger. Derfor tilbyder vi som en del af pakken uddannelse til alle brugere, for på den måde at sikre tryghed ved og udførligt kendskab til løsningen, således at dem der bruger det til dagligt er fuldt bevidste om løsningernes funktioner og muligheder.

Undervisning i de enkelte løsninger kan tilbydes på flere måder – alt efter behov:

 • Undervisning i vores demofaciliteter
  Dette kan være en fordel hvis brugere skal uddannes forud for en implementering
   
 • Undervisning hos kunden i kundens færdige installation
  Herved opnås kendskab til præcis den løsning som brugeren skal benytte i sin hverdag
   
 • Undervisning ved e-leaning via tilpassede videoklip filmet på den konkrete lokation
  Dette kan være yderst fordelagtigt i forbindelse med nyansættelser eller løbende vedligeholdelse af kendskab til de enkelte funktioner​

Servicepartner på din samlede løsning.

Vi kan tilbyde service og forebyggende vedligeholdelse af alle vores konceptløsninger uanset størrelse og kompleksitet. Ligeledes kan vi i form af fordelagtige serviceaftaler tilbyde, at administrere koordineringen af de ønskede eftersyn. Vi står på mål for alle vores certificerede konceptløsninger, og kan tilbyde at være total servicepartner så du kun behøver at ringe ét sted hen, når det drejer sig om dine tekniske installationer. 

Med en serviceaftale hos SIF Gruppen er du en særligt prioriteret kunde og du kan herigennem få særdeles attraktive tilbud vedrørende reaktionstider og vagtberedskab ved akutte fejl på dine anlæg.

Fokus på morgendagens behov

Erfaringer med konstruktivt offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) i forbindelse med tidligere implementeringer af konceptløsninger, har været yderst værdiskabende for SIF Gruppen som leverandør og installatør af moderne tekniske løsninger. Via et OPI samarbejde får alle parter langt større indblik i og forståelse for de enkelte aktøres behov, og det er en øjenåbner i forhold til yderligere udviklingsmuligheder. 

For de daglige brugere kan et OPI samarbejde betyde, at de bliver ved med at bevare den refleksive tilgang til brugen af teknologierne og løbende stiller skarpt på effekten. Brugere har udtalt, at de samtidig bliver beriget med et blik udefra på deres hverdag. Når det gælder udbyttet af samarbejdet for den offentlige sektor, beskrives det blandt andet som en motor for skabelse af ny viden om hvordan teknologier virker i praksis. Det er en viden der kan benyttes og være gavnlig på andre kommunale arbejdspladser. Vores OPI samarbejde har også inkluderet forskere og studerende, som ligeledes har bidraget til og fået udbytte af samarbejdet. De bekræfter at det har været aldeles frugtbart at lære vigtighed og nytteværdi af et vekselvirke med brugerne. Det øger sandsynligheden for, at de teknologiske løsninger i praksis kan integreres succesfuldt i den eksisterende dagligdag. Kort sagt bidrager et sådant samarbejde til at identificere nye spændingsfelter og til at forstå brugspraksisser i forholdet mellem aktører og teknologier.

”Vi lægger stor vægt på at respektere alle direkte og indirekte brugere af løsningerne, uanset om det gælder borgere, pårørende, personale, gæster, kunder eller driftspersonel."

Marck Ernsholt, Projektleder - Velfærdsteknologi

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk