Lærlingepolitik

Lærlingene er fremtiden

Uddannelse af lærlinge har altid været en væsentlig del af SIF Gruppens medarbejderpolitik, da vi betragter det som en nødvendighed for udviklingen af firmaet. Vi mener at vi på den måde kan sikre at vi i fremtiden kan skaffe den nødvendige arbejdskraft med de rigtige kompetencer. Ligeledes ser vi det også som en samfundsopgave, som vi gerne vil være med til at løfte.

Fokus på faglighed

Ved ansættelse af lærlinge skelner SIF Gruppen ikke imellem danske ansøgere og ansøgere med anden etnisk herkomst end dansk. Vi ser udelukkende på faglige og menneskelige kvalifikationer i forbindelse med ansættelsen.

Det betaler sig

SIF Gruppen har da også modtaget flere hæderspriser for sit arbejde med integration, her under EFU prisen og både Gentofte og Gladsaxe Kommunes erhvervspris. Ligeledes er vi blevet kåret som årets læreplads.

Uddannelsesafdeling for lærlinge

For at styrke arbejdet med uddannelse af lærlinge, har SIF Gruppen oprettet en uddannelsesafdeling, der har ansvaret for den samlede uddannelse af lærlingene og har et tæt samarbejde med de tekniske skoler og El fagets uddannelses nævn.

Ingen nedskæring af lærepladser

Da SIF Gruppen arbejder målrettet med uddannelse af lærlinge har målet altid været at opretholde det planlagte antal lærepladser, uanset konjekturernes udvikling, således at der løbende uddannes lærlinge med et højt kompetence niveau.

SIF Gruppen har uddannet mere end 230 lærlinge

SIF Gruppen har igennem årene uddannet mere end 230 lærlinge, heraf flere med medalje, og for tiden er der i alt 63 lærlinge. Både lærlinge med anden etnisk herkomst end dansk og piger er under uddannelse i SIF Gruppen.

”En epoke er nu slut og tilbage er minderne om et fantastisk firma. SIF Gruppen er et firma med høj faglighed og gode muligheder for at udvikle sig, og hvor de personlige relationer både i og uden for firmaet, vægtes højt. Det er det, der gør SIF Gruppen til noget særligt og et sted man holder af at være.

Jeg har været rigtig glad for min læretid i SIF Gruppen og kommer til at savne virksomheden, nu hvor jeg har valgt at læse videre til Maskiningeniør”.

Pernille Lykke Toxværd
Lærling nr. 199 udlært i SIF Gruppen​

”Det er en stor motivationsfaktor for mig at kunne bidrage til, at vores lærlinge får den bedst tænkelige uddannelse.”

Ole Bech, Uddannelses- og lærlingeansvarlig

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk