Medarbejderpolitik

Mennesket i fokus

Vægt på vision og værdier

SIF Gruppens medarbejderpolitik, tager udgangspunkt i SIF Gruppens vision  om udvikling og handling i tæt samarbejde og vores værdier, som er en væsentlig del af vores medarbejderpolitik.

Bevidst om udvikling og uddannelse

For at udvikle SIF Gruppen, er det nødvendigt med engagerede medarbejdere på alle niveauer i organisationen, der udfører opgaver med initiativ, ansvar og effektivitet. Dette medfører at vi er bevidste om uddannelse og samarbejde, og at vi gennemtænker og vurderer vores handlinger til glæde for medarbejderne.

Troværdighed

Vi melder konstruktivt ud hvad vi mener, på alle led i organisationen, således at arbejdet foregår i en positiv ånd, og vi er troværdige over for de aftaler vi indgår.

”Jeg har i det daglige arbejde i SIF Gruppen, rig mulighed for at bringe mine faglige kompetencer i spil, og ikke mindst udfordre dem. Dette gør at jeg konstant udvikler mig samtidig med at jeg har en spændende hverdag. 

At arbejde i et dynamisk miljø, hvor både personlig og faglig udvikling, humor og sammenhold er en del af hverdagen, er for mig, meget motiverende. Dette mener jeg gør SIF Gruppen til en god og spændende arbejdsplads, som jeg er stolt af at være en del af.”

Lasse Thomsen
Beregner

Kun fagligheden er afgørende

Ved valg af nye medarbejdere, skelnes ikke imellem danske ansøgere, eller ansøgere med anden etnisk herkomst end dansk, eller køn, men udelukkende mellem faglige og menneskelige kvalifikationer.

Vi involverer os

For at tilsikre at medarbejderne hele tiden følger med tiden, er vi altid åbne for at gå nye veje og vi tør involvere og udvikle os med medarbejderne, således at vi altid leverer og udfører kvalitet.

Vi har tiltro

I SIF Gruppen er vi overbeviste om, at vi med vores medarbejderpolitik kan udvikle virksomheden og tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, der kan og vil efterleve vores værdier.

”Det som driver mig som medarbejder i SIF Gruppen, er det gode langvarige samarbejde med mine faste kunder og samarbejdspartnere, samt mine gode kollegaer som gør det nemt at komme op om morgenen og af sted på arbejde. 

Det at vi i SIF Gruppen har frihed under ansvar til at passe vores arbejde, gør at jeg gennem årerne får fortsat nye udfordringer og glæder i mit arbejde.”

 

Flemming Bjørn Rasmussen
Funktionsleder - EL

"For at tilsikre at medarbejderne hele tiden følger med tiden, er vi altid åbne for at gå nye veje og vi tør involvere og udvikle os med medarbejderne, således at vi altid leverer og udfører kvalitet."

Lars Mejlby, Administrerende Direktør

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk