Medarbejderpolitik

Mennesket i fokus

Vægt på vision og værdier

SIF Gruppens medarbejderpolitik, tager udgangspunkt i SIF Gruppens vision  om udvikling og handling i tæt samarbejde og vores værdier, som er en væsentlig del af vores medarbejderpolitik.

Bevidst om udvikling og uddannelse

For at udvikle SIF Gruppen, er det nødvendigt med engagerede medarbejdere på alle niveauer i organisationen, der udfører opgaver med initiativ, ansvar og effektivitet. Dette medfører at vi er bevidste om uddannelse og samarbejde, og at vi gennemtænker og vurderer vores handlinger til glæde for medarbejderne.

Troværdighed

Vi melder konstruktivt ud hvad vi mener, på alle led i organisationen, således at arbejdet foregår i en positiv ånd, og vi er troværdige over for de aftaler vi indgår.

”Jeg mener at halvdelen af det at gå på arbejde, er de mennesker man arbejder sammen med, og det er vigtigt at der er gode relationer. Hvis arbejdsklimaet og relationerne er gode, og man er enige om målet, så er der potentiale for succes”.

 

Morten Bodholt Nilsson
Servicechef​

Kun fagligheden er afgørende

Ved valg af nye medarbejdere, skelnes ikke imellem danske ansøgere, eller ansøgere med anden etnisk herkomst end dansk, eller køn, men udelukkende mellem faglige og menneskelige kvalifikationer.

Vi involverer os

For at tilsikre at medarbejderne hele tiden følger med tiden, er vi altid åbne for at gå nye veje og vi tør involvere og udvikle os med medarbejderne, således at vi altid leverer og udfører kvalitet.

Vi har tiltro

I SIF Gruppen er vi overbeviste om, at vi med vores medarbejderpolitik kan udvikle virksomheden og tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, der kan og vil efterleve vores værdier.

”Jeg værdsætter den holdånd og arbejdsmoral der findes i SIF Gruppen, samt den måde virksomheden formår, at motivere vores medarbejdere på. I mine øjne er SIF Gruppen en
arbejdsplads, man kan være stolt af, at være en del af”.​

 

Morten Steen Madsen
Funktionsleder - EL

"For at tilsikre at medarbejderne hele tiden følger med tiden, er vi altid åbne for at gå nye veje og vi tør involvere og udvikle os med medarbejderne, således at vi altid leverer og udfører kvalitet."

Lars Mejlby, Salgs-, Marketing- og Udviklingsdirektør

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk