15.8.2017

ABA-anlæg forhindrer storbrande

Nye tal fra Beredskabsstyrelsen understreger nu at ABA-anlæg sikrer, at brande i erhvervsbygninger ikke udvikler sig til storbrande.


Tallene viser helt konkret at hvis der opstår brand i en erhvervsbygning med et velfungerende ABA-anlæg, er det kun to procent af brandene, der udvikler sig til store brande. I bygninger uden ABA-anlæg, udvikler 25 procent af brandene sig derimod til store, ødelæggende brande.

Ifølge tekniq.dk udtaler Anders Frost-Jensen, direktør for infrastruktur & kvalitet ved brand- og sikringsvidencenteret DBI, at det er signifikante tal, der tydeligt viser værdien af ABA-anlæg.

 

Brandmænd mærker forskellen

Hos Beredskab Øst mærker man tydeligt effekten af ABA-anlæg, og beredskabet har for nylig publiceret en række Facebook-opslag, der viser billeder af brande, som ikke udviklede sig, fordi der var installeret et ABA-anlæg. 

Grundlæggende er brandvæsenet af den opfattelse, at ABA-anlæg giver os mulighed for at iværksætte en hurtigere indsats. Det er alle forhåbentlig enige i er fornuftigt”, siger Rasmus Storgaard, der er Beredskabschef hos Beredskab Øst. 

Han peger på, at moderne ABA-anlæg er relativt pålidelige rent teknisk og at de blinde alarmer primært kommer på grund af forkert brugeradfærd. Eksempelvis hvis nogen placerer en opvaskemaskine, der genererer varm damp nær detektorer. 

Alligevel mener han ikke, at ABA-anlæg bare skal bankes op overalt. ABA–anlæg skal installeres der, hvor det ud fra et personsikkerhedsmæssigt og eventuelt værdisikringsmæssigt synspunkt giver mening.

Ovennævnte tal er meget sigende, og vi kan i SIF Gruppen kun tilslutte os anbefalingerne om at få installeret et ABA-anlæg der hvor behovet er – og ikke mindst sørge for løbende service og optimering af de eksisterende ABA-anlæg.  

 

Lad os hjælpe dig

SIF Gruppen er naturligvis certificeret leverandør af brandalarmeringsanlæg, og vi kan tilbyde en stor palette af kvalitetsprodukter. Vores mange års erfaring på området har gjort os til en af de førende installatører på markedet indenfor brandalarmeringsanlæg.

Vi leverer skræddersyede løsninger, som er tilpasset den enkelte opgaves særlige vilkår og krav. Vi giver dig den bedste rådgivning om den mest fleksible og fremtidssikrede løsning, uanset om det drejer sig om små selvstændige eller store integrerede anlæg. SIF Gruppen er med i hele processen, lige fra idé til installation og efterfølgende service.

SIF Gruppen benytter altid den nyeste teknologi inden for intelligente detektorer, for at sikre er der kan skelnes mellem forskellige typer røg, således at alarmen ikke aktiveres af mados eller cigaretrøg.

 

Skræddersyede løsninger

For at opnå det bedste resultat, mener vi at det er vigtigt at lave skræddersyede løsninger som er tilpasset netop den enkelte kundes behov, og de krav som stilles til bygningen. Vi garanterer den bedste rådgivning og den mest fleksible og fremtidssikrede løsning, uanset størrelse og udformning på installationen. Vi er med i hele processen, lige fra idé til installation og efterfølgende service.

Vi kan hjælpe med at analysere de krav til sikringssystemerne, som er beskrevet i forsikringspolicen, foretage installationen, give vejledning i brugen af anlægget og varetage og systematisere den lovpligtige service på de tekniske installationer. Derudover kan vi også sørge for opkobling til godkendt kontrolcentral og vægterrunderinger.

 

ISO 9001 og DBI Certificeret

Inden for bygningssikring er SIF Gruppen ISO 9001:2015 certificeret installatør af Automatiske Brandalarmeringsanlæg (ABA), Automatiske Brandventilationsanlæg (ABV) og Automatiske Varslingsanlæg (AVA). En sådan certificering betyder at vi også opfylder kravene i DBI retningslinje 001, 4. udgave, august 2013. 

 

Kilde: Tekniq.dk

Christian Rasmussen

Afdelingsleder - bygningssikring

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk