30.10.2017

Officiel indvielse af DTU Lifescience & Bioengineering

Den 1. november 2017 indvies DTU’s største byggeprojekt, siden universitetets etablering i begyndelsen af 1970’erne. I SIF Gruppen er vi stolte af, at have været med til at gennemføre projektet, som danner rammen om et topmoderne og internationalt forskningsmiljø i Lyngby.


Det er nu mere end 2 år siden, at vi i SIF Gruppen startede arbejderne op på byggeprojektet DTU Life Science & Bioengineering i Lyngby. På nær CTS, har SIF Gruppen i samarbejde med Enco A/S, stået for hele den el-tekniske leverance herunder belysning, adgangskontrol, TV overvågning, tyverisikring, brandalarmeringsanlæg, AV kabelinstallationer, højspænding, elevatorer m.m. Byggeprojektet har nu nået sin ende og står klar til officiel indvielse af H.K.H. Kronprins Frederik på onsdag. Det har været nogle spændende og lærerige år med både nybyggeri og renovering af et samlet areal på 42.000 m2.

Topmoderne faciliteter til undervisning og forskning

Den nye forsknings- og undervisningsbygning 202 fungerer som centrum for både Life Science & Bioengineering-komplekset og hele det område af campus, hvor bygningen ligger. Den indeholder bl.a. 250 laboratorier, kontorarealer, møderum og undervisningsfaciliteter fordelt på 4 etager. De tre institutter DTU Aqua, DTU Fødevareinstitut og DTU Veterinærinstitut, som tæller omkring 650 medarbejdere, har taget de nye faciliteter i brug og er godt i gang med forsøg og undervisning i de nye rammer.

Socialt og fagligt centrum

I midten af bygningen, ligger Biosfæren, som er et imponerende egetræsbeklædt atrium med kantine, café-område, plads til oplæg, debatter, udstillinger og sociale arrangementer samt generelt ophold og gruppearbejde. Rummet er åbent og lyst, og fungerer som socialt mødested med mulighed for tværfaglige udvekslinger af ideer og eksperimenter mellem forskere, samarbejdspartnere, studerende og gæster.

Belysningen i det 13 meter høje atrium, er en specialløsning, hvor alle armaturer er skræddersyet efter ønsker fra arkitekter, rådgivere og ingeniører. Alt er lavet med LED og nyeste teknologi, så det er repræsentativt for hvad man kan i dag. Øverst i bygningen er belysningen vinklet således at det giver oplevelsen af dagslys hele døgnet rundt. Af hensyn til det arkitektoniske og visuelle udtryk er røgdetektorer m.v. bygget ind i trælamellerne i bygningen. DTU modtog sammen med arkitektteamet Christensen & Co. Arkitekter samt Rørbæk og Møller, tidligere på året Tømrerprisen 2017 for den kreative og utraditionelle ide om at bruge lamelribber til at skabe et smukt og sanseligt rum, hvor akustik, design, træets lyse farvetoner og formerne i de enkelte lameller, smelter sammen til et helt unikt udtryk.

Fra atriummet er der frit udsyn til laboratorierne på etagen ovenover for at skabe åbenhed og videndeling på tværs af faglighederne. Laboratorierne er samlet centralt i afdelinger, for at give forskerne de bedste vilkår, samt et unikt fagligt miljø at udføre forskning i. Lokalerne er indrettet med topmoderne faciliteter efter forskernes behov med fokus på mulighed for senere tilpasning.

Kælder med dyrstalde og forsøgstanke

Via en trappe, som er lavet af DTU’s egne træer, kommer man ned i den øvre og nedre kælder, der indeholder fiskestalde og afsnit for mindre dyr (gnavere, høns, minigrise m.m.) samt faciliteter til brug i forbindelse med burvask, autoklavering m.m. Derudover er der mere end 100 akvarier og forsøgstanke forsynet med saltvand, der kan anvendes til forsøg med alger, vandlopper, fisk og fiskelarver. Der er installeret touchskærme for at simplificere brugen af funktionerne i dyrestaldene, fx lys, dekontaminering, rengøring samt aktivering af rummets døgnrytmestyring og status på den aktuelle driftstilstand.

Spændende projekt som er lykkedes lige efter bogen

SIF Gruppens projektleder René D. Blomberg udtaler: ”Det har været et særdeles spændende forløb, som er lykkedes lige efter bogen med de udfordringer der nu er under sådan et stort projekt. Jeg er stolt af at have været en del af SIF Gruppens største enkeltstående opgave til dato, og vil altid huske tilbage på det gode samarbejde med især Enco A/S og de øvrige entreprenører”.

René D. Bolmberg

Projektleder

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk