Hotel- og entertainmentløsninger

Konceptløsninger er fremtiden

Fremtiden kræver fokus på løsninger – samlede løsninger, og med den rivende udvikling der er inden for teknologiens verden, mener vi at der er et behov for, at nogen tager ansvar for at rådgive om, installere og servicere de forskellige avancerede tekniske løsninger, og dermed sikrer at de fungerer sammen i en samlet konceptløsning. Det ansvar har SIF Gruppen taget på sine skuldre og har derfor etableret en afdeling med særligt fokus på og ekspertise inden for netop konceptløsninger. De konceptløsninger SIF Gruppen tilbyder hører derfor alle under vores kompetenceområde kaldet NeuConcept.

SIF Gruppen har en solid erfaring og har bevist, at vi evner at levere tidssvarende teknologiske og fleksible løsninger, der modsvarer kundernes krav og forventninger til fremtidssikrede og integrerbare løsninger. Flere tekniske løsninger og systemer anvender i dag IP og WiFi som bindeled i deres interaktive kommunikation mellem de forskellige tekniske enheder, anlæg og systemer. I SIF Gruppen har vi stor erfaring inden for de fleste tekniske anlæg og installationer og vi har dygtige og specialiserede kompetencemedarbejdere, der både kan rådgive om, installere og servicere større komplekse løsninger integreret i et fælles IP netværk. 

Åben og fleksibel sammensætning af de nyeste og førende teknologier

I løbet af de seneste år har der været et stigende krav til tilgængelighed og forbedret informationsteknologi i hotel- og konferencebranchen. Der er et øget behov for at kunne tilbyde teknologiske helhedsløsninger til både den enkelte, familien, deltagerne eller de handelsrejsende, for at kunne imødekomme deres krav til internetbaserede services. Hotellets datanetværk er blevet en vigtig del for tilfredsheden blandt gæsterne.

Med en investering i moderne teknologiløsninger som leverer en integreret, åben og fleksibel løsning til gavn for både administration, personale og gæster, kan hoteller og konferencecentre opnå større tryghed og tilfredshed hos både gæster og medarbejdere. Særligt for rejsende er det vigtigt at hotellet opleves som et fristed. Som et hjem langt fra hjemmet. Et sted de kan føle sig helt trygge.   

Vores koncept inden for Hotel- og entertainmentløsninger er særligt udformet til hoteller og konferencecentre, og er baseret på en åben og fleksibel sammensætning af de nyeste og førende teknologier, der tilsammen giver en høj tilgængelighed, tidssvarende og forenklede funktioner, øget sikkerhed samt tidssvarende serviceydelser for gæsterne. Vi lægger stor vægt på at respektere alle direkte og indirekte brugere af løsningerne, uanset om det gælder borgere, pårørende, personale, gæster, kunder eller driftspersonel. Endvidere har vi stor forståelse for værdien og betydningen af leveranceevne og kvalitet. 
Løsningerne er baseret på en netværksinfrastruktur der understøtter WiFi support og roaming, samt en central server som konstant overvåger og indsamler data fra de enkeltstående løsninger (enheder), som behandles og gøres tilgængelige for de enkelte administrative moduler i løsningerne.

Fordele ved at vælge en Hotel- og entertainmentløsning fra SIF Gruppen:

 • Integration af mange forskellige teknologier og løsninger fra flere forskellige leverandører i en samlet løsning
 • Større tryghed og tilfredshed hos både gæster og medarbejdere
 • En servicepartner med stor indsigt i hotel- og konferenceindustriens forretningsprocesser
 • En servicepartner med stor faglig viden og ekspertise inden for sikringsløsninger, IP og WiFi, AV og IOT
 • Én servicepartner for hele løsningen og dermed en fast kontaktperson og kun ét sted at ringe hen​

Inden for Hotel- og entertainmentløsninger tilbyder vi blandt andet følgende:

Styring af adgangskontrol til gæster og personale

 • Adgang til specifikke værelser og lokaler
 • Intelligent og optimeret anvendelse af elevator
 • Multioprettelse af gæstekort
 • Intelligent styring af sprog og services for den enkelte gæst
 • Intelligent integration og styring ved handicapanvendelse af elevator og øvrige services
 • Køb på kort i hotellets forretninger/faciliteter​

TV-distribution

 • Kontrol og fleksibilitet i forbindelse med TV og informationsdistribution

Tilkøb/aktivering af optioner/services på kort. Gratis eller med efterfølgende afregning efter forbrug. Eksempelvis:

 • Tøjvask
 • Film-streaming
 • Intelligent anvendelse af kundetilrettet information
 • Brug af egne media på værelses TV-skærm​

Administration/afregning

 • Specifik afregning af forbrug af services som eksempelvis telefon på værelset eller hvor adgangskort er aktiveret for anvendelse

Daglige serviceopgaver i forhold til koordinering, prioritering og klarmelding af serviceopgaver for personalet hvad angår eksempelvis:

 • Bar
 • Rengøring af værelser
 • Service og vedligeholdelsesopgaver

Sikkerhed

 • Hurtig koordinering og evakuering af gæster ved behov
 • Hurtig detektering af indtrængen og andre ulovligheder
 • Håndtering af en lang række adgangstilladelser​

Skræddersyede og certificerede løsninger

For at opnå det bedste resultat, mener vi at det er vigtigt at lave skræddersyede løsninger som er tilpasset netop den enkelte kundes behov, og de krav som stilles til løsningen. Vi garanterer den bedste rådgivning og den mest fleksible og fremtidssikrede løsning, uanset størrelse og udformning på installationen. Vi er med i hele processen, lige fra idé til installation og efterfølgende service.

Alle de produkter vi tilbyder i vores konceptløsninger, er som udgangspunkt altid baseret på åbne protokoller, hvor der hele tiden arbejdes på, at forbedre produkterne og udvikle nye. Derved sikres at din investering i dag, også er en investering i fremtiden. Derudover gør de åbne protokoller det muligt frit at vælge servicepartner, og giver næsten ubegrænsede muligheder for at integrere de enkelte løsninger med andre service-, komfort- eller velfærdsteknologier.

Mange moderne tekniske løsninger kræver stor driftssikkerhed. Derfor har SIF Gruppen udviklet en certificeringsprocedure, der kan sikre en høj driftssikkerhed for de konceptløsninger vi tilbyder. NeuConcept certificeringen er din garanti for en driftssikker og fuldt funktionsdygtig løsning. Vi anbefaler altid løsninger med produkter der opfylder denne certificering, men det betyder ikke at vi ikke kan tilbyde konceptløsninger der kan integreres med dine eksisterende tekniske installationer. Såfremt de eksisterende anlæg og installationer ikke allerede er på listen over NeuConcept certificerede produkter, skal de dog kunne opfylde de nødvendige krav til en sådan certificering. Opfyldes kravene vil de eksisterende installationer blive omfattet af den driftsikkerhedsgaranti NeuConcept certificeringen giver.

Stabile og troværdige partnere og leverandører er en forudsætning

Vi er meget bevidste om, at succes med sådanne konceptløsninger kun opnås via samarbejde med professionelle og seriøse samarbejdspartnere, og førende leverandører på verdensplan. Det er altafgørende, at vi deler den viden og erfaring vi har, og løser de enkelte opgaver i tæt samarbejde med de forskellige produktspecialister og fagfolk.

I SIF Gruppen har vi lavet et særligt partnerkoncept der sikrer partneres og leverandørers engagement i konceptløsningerne. Vi har etableret demofaciliteter hvor alle relevante produkter og teknologier løbende installeres og integreres. Her bliver de testet i henhold til vores certificeringsproces, og både vi og vores partnere kan benytte vores demofaciliteter som udstilling og demo af løsningerne. 

Læs mere om vores certificeringsprocedure eller se en oversigt over vores samarbejdspartnere.

Undervisning til de enkelte brugergrupper

Vi er meget bevidste om vigtigheden af udførlig undervisning til brugerne af de konkrete konceptløsninger. Derfor tilbyder vi som en del af pakken uddannelse til alle brugere, for på den måde at sikre tryghed ved og udførligt kendskab til løsningen, således at dem der bruger det til dagligt er fuldt bevidste om løsningernes funktioner og muligheder.
Undervisning i de enkelte løsninger kan tilbydes på flere måder – alt efter behov. Læs mere om vores undervisningsmuligheder på siden om SIF Gruppens konceptløsninger.

Servicepartner på din samlede løsning

Vi kan tilbyde service og forebyggende vedligeholdelse af alle vores konceptløsninger uanset størrelse og kompleksitet. Ligeledes kan vi i form af fordelagtige serviceaftaler tilbyde, at administrere koordineringen af de ønskede eftersyn. Vi står på mål for alle vores certificerede konceptløsninger, og kan tilbyde at være total servicepartner så du kun behøver at ringe ét sted hen, når det drejer sig om dine tekniske installationer. 
Med en serviceaftale hos SIF Gruppen er du en særligt prioriteret kunde og du kan herigennem få særdeles attraktive tilbud vedrørende reaktionstider og vagtberedskab ved akutte fejl på dine anlæg.

 

"Med en investering i moderne teknologiløsninger som leverer en integreret, åben og fleksibel løsning til gavn for både gæster og medarbejdere, kan hoteller og konferencecentre opnå større tryghed og tilfredshed hos både gæster og medarbejdere."

Marck Ernsholt, Projektleder - Velfærdsteknologi

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk