Konceptløsninger for IP og WiFi infrastruktur

Konceptløsninger er fremtiden

Fremtiden kræver fokus på løsninger – samlede løsninger, og med den rivende udvikling der er inden for teknologiens verden, mener vi at der er et behov for, at nogen tager ansvar for at rådgive om, installere og servicere de forskellige avancerede tekniske løsninger, og dermed sikrer at de fungerer sammen i en samlet konceptløsning. Det ansvar har SIF Gruppen taget på sine skuldre og har derfor etableret en afdeling med særligt fokus på og ekspertise inden for netop konceptløsninger. De konceptløsninger SIF Gruppen tilbyder hører derfor alle under vores kompetenceområde kaldet NeuConcept.

SIF Gruppen har en solid erfaring og har bevist, at vi evner at levere tidssvarende teknologiske og fleksible løsninger, der modsvarer kundernes krav og forventninger til fremtidssikrede og integrerbare løsninger. Flere tekniske løsninger og systemer anvender i dag IP og WiFi som bindeled i deres interaktive kommunikation mellem de forskellige tekniske enheder, anlæg og systemer. I SIF Gruppen har vi stor erfaring inden for de fleste tekniske anlæg og installationer og vi har dygtige og specialiserede kompetencemedarbejdere, der både kan rådgive om, installere og servicere større komplekse løsninger integreret i et fælles IP netværk

Økonomisk effektiv og bæredygtig platform for innovation og vækst 

Efterspørgslen på trådløs adgang til netværk er steget kraftigt i takt med væksten af bærbare computere, tablets og smartphones. Ønsket om og behovet for konstant at være koblet på et netværk er støt stigende og der stilles samtidig store krav til dækning og hastigheder på de trådløse løsninger. Den digitale infrastruktur skal efterhånden være lige så tilgængelig som den øvrige infrastruktur såsom veje, fjernvarme, elektricitet og offentlig transport. Den digitale infrastruktur er fremtidens økonomisk effektive og bæredygtige platform for innovation og vækst, effektiv grøn mobilitet og CO2-reduktion, effektivisering af opgaveløsning, sundhed, livskvalitet og meget andet.

Vores koncept inden for IP og WiFi infrastruktur er særligt udformet til at imødekomme behovet i detailbranchen, større erhvervsvirksomheder, plejesektoren, offentlige bygninger og offentlige rum. 

I SIF Gruppen kan vi skabe en infrastruktur baseret på WiFi og IP som giver frihed til at sammensætte netop den løsning du har behov for, med mulighed for integration af mange forskellige teknologier og løsninger fra flere forskellige leverandører, i en samlet løsning. Det er enkelt at koble flere trådløse WiFi enheder til løsningen, som således løbende kan videreudvikles i takt med, at nye behov og nye teknologiske muligheder opstår. Derved opnås en løsning, som er fremtidssikret og hele tiden skaber værdi for brugerne.

Når der etableres et trådløst netværk er det vigtigt at sikre sig, at der er fuld dækning på hele det ønskede område. Vi sørger altid for at foretage dækningsprøver både før og efter endt installation. På den måde kan vi sikre os at der er installeret nok Access Points (AP). Vi udfører også gerne dækningsprøver på eksisterende trådløse netværk. 

Fordele ved at vælge en IP og WiFi løsning fra SIF Gruppen:

 • Integration af mange forskellige teknologier og løsninger fra flere forskellige leverandører i en samlet løsning
 • Skalerbare løsninger baseret på åbne protokoller
 • Skræddersyede løsninger med fokus på det aktuelle ønske, men med respekt for eventuelle fremtidige behov
 • En servicepartner med stor teknologisk indsigt, som kan rådgive om de mange muligheder der er, med fokus på en værdiskabende løsning til netop dit behov
 • En servicepartner med sans for godt håndværk, kvalitet og æstetik
 • En servicepartner der leverer kendte og gennemtestede produkter og teknologier og som arbejder ud fra kendte IT standarder
 • En servicepartner for hele løsningen og dermed en fast kontaktperson og kun ét sted at ringe hen​

SIF Gruppens koncept for IP og WiFi infrastruktur byder på en bred vifte af produkter og løsninger inden for:

 • Sitesurvey
 • Kabling
 • Trådløst netværk
 • Aktivt dataudstyr
 • IP telefoni
 • Netværksanalyser
 • Netværksadministration
 • Integration til andre relevante teknologier
 • Serviceaftaler​

Skræddersyede og certificerede løsninger

For at opnå det bedste resultat, mener vi at det er vigtigt at lave skræddersyede løsninger som er tilpasset netop den enkelte kundes behov, og de krav som stilles til løsningen. Vi garanterer den bedste rådgivning og den mest fleksible og fremtidssikrede løsning, uanset størrelse og udformning på installationen. Vi er med i hele processen, lige fra idé til installation og efterfølgende service.

Alle de produkter vi tilbyder i vores konceptløsninger, er som udgangspunkt altid baseret på åbne protokoller, hvor der hele tiden arbejdes på, at forbedre produkterne og udvikle nye. Derved sikres at din investering i dag, også er en investering i fremtiden. Derudover gør de åbne protokoller det muligt frit at vælge servicepartner, og giver næsten ubegrænsede muligheder for at integrere de enkelte løsninger med andre service-, komfort- eller velfærdsteknologier.

Mange moderne tekniske løsninger kræver stor driftssikkerhed. Derfor har SIF Gruppen udviklet en certificeringsprocedure, der kan sikre en høj driftssikkerhed for de konceptløsninger vi tilbyder. NeuConcept certificeringen er din garanti for en driftssikker og fuldt funktionsdygtig løsning. Vi anbefaler altid løsninger med produkter der opfylder denne certificering, men det betyder ikke at vi ikke kan tilbyde konceptløsninger, der kan integreres med dine eksisterende tekniske installationer. Såfremt de eksisterende anlæg og installationer ikke allerede er på listen over NeuConcept certificerede produkter, skal de dog kunne opfylde de nødvendige krav til en sådan certificering. Opfyldes kravene, vil de eksisterende installationer blive omfattet af den driftsikkerhedsgaranti NeuConcept certificeringen giver.

Stabile og troværdige partnere og leverandører er en forudsætning

Vi er meget bevidste om, at succes med sådanne konceptløsninger kun opnås via samarbejde med professionelle og seriøse samarbejdspartnere, og førende leverandører på verdensplan. Det er altafgørende, at vi deler den viden og erfaring vi har, og løser de enkelte opgaver i tæt samarbejde med de forskellige produktspecialister og fagfolk.

I SIF Gruppen har vi lavet et særligt partnerkoncept der sikrer partneres og leverandørers engagement i konceptløsningerne. Vi har etableret demofaciliteter hvor alle relevante produkter og teknologier løbende installeres og integreres. Her bliver de testet i henhold til vores certificeringsproces, og både vi og vores partnere kan benytte vores demofaciliteter som udstilling og demo af løsningerne. 

Læs mere om vores certificeringsprocedure eller se en oversigt over vores samarbejdspartnere.

Servicepartner på din samlede løsning

Vi kan tilbyde service og forebyggende vedligeholdelse af alle vores konceptløsninger uanset størrelse og kompleksitet. Ligeledes kan vi i form af fordelagtige serviceaftaler tilbyde, at administrere koordineringen af de ønskede eftersyn. Vi står på mål for alle vores certificerede konceptløsninger, og kan tilbyde at være total servicepartner så du kun behøver at ringe ét sted hen, når det drejer sig om dine tekniske installationer.

Serviceaftaler på IP og WiFi løsninger kan tilbydes i tre varianter, som beskrevet nedenfor. De tre modeller tager udgangspunkt i det omfang af tid, ressourcer og kompetencer du selv har mulighed for at inddrage i de daglige opgaver, der tilknytter sig din installation. Du kan nemt skifte aftalemodel med et varsel på 3 måneder, hvis behovet opstår.

Basic 

Til dig der selv har ressourcerne til at varetage store dele af den daglige drift, herunder IT, struktur, kontraktadministration, brugerrettigheder og andre facility management-opgaver, men som har behov for faste serviceeftersyn som verificerer og tester løsningen både fysisk og elektronisk, for at understøtte en kontinuerlig og funktionsdygtig installation i drift efter gældende normer. 

Pro 

Til dig der selv har ressourcerne til at varetage slutbrugersupport baseret på funktionsmæssig kompetence, med forståelse for den samlede løsning, og håndterer de daglige driftsopgaver som ind- og udmelding af enheder og brugere i systemet, men som udover behovet for faste serviceeftersyn som verificerer og tester løsningen både fysisk og elektronisk for at understøtte en kontinuerlig og funktionsdygtig installation i drift efter gældende normer, også har behov for faglig sparing og support på IT-tekniske drifts- og serviceopgaver.

Premium 

Til dig der har et ønske om at lægge ansvaret for den daglige drift, vedligeholdelse, uddannelse af tekniske kompetencer og fortsat udvikling og support på løsningen, hos en servicepartner. En løsning der også bidrager til minimering af sårbarhed på tekniske kompetencer.

”I SIF Gruppen kan vi skabe en infrastruktur baseret på WiFi og IP, som giver frihed til at sammensætte netop den løsning du har behov for, med mulighed for integration af mange forskellige teknologier og løsninger fra flere forskellige leverandører."

Marck Ernsholt, Projektleder - Velfærdsteknologi

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk