Daglig ledelse

Direktion og ledelse

I SIF Gruppen forestås den overordnede ledelse af

 

Telefon: 39 750 753
Mobil: 26 32 29 53
E-mail: lms@sif.dk

Lars Mejlby

Administrerende Direktør

Som Administrerende Direktør er det vigtigt for mig at være en god leder og en del af et godt og velfungerende lederteam. Jeg lever efter devisen om at det skal være sjovt at gå på arbejde og nøgleordene i min afdeling er derfor, humor, gensidig respekt og teamånd. Derudover brænder jeg for at efterleve og formidle vores vision og værdier. Jeg værdsætter en travl hverdag med mange bolde i luften og faglige udfordringer. Jeg nyder at have mange mennesker omkring mig og bestræber mig på at pleje de personlige relationer både internt og eksternt ved at være lyttende og nærværende. Jeg er stolt af min arbejdsplads og ynder at beskrive den som en stor familie.

Tilbage

 

Vægt på de menneskelige værdier

SIF Gruppens ledelse arbejder ud fra det overordnede værdisæt, med vægt på de menneskelige værdier samt en organisering ud fra den enkelte medarbejders ledertype.

I den daglige ledelse arbejdes der ud fra en MBTI bedømmelse på alle lederniveauer.

MBTI

Meyer Briggs Type Indicator (MBTI) er en personlighedstest, som i dybden beskriver hver enkelt medarbejders personlige styrker og svagheder. Dette værktøj har bidraget til en enorm forståelse for både os selv og hinanden, og vi er dermed i stand til at sammensætte de bedst mulige teams for optimale løsningsmodeller både internt i virksomheden, men også i det arbejde, vi udfører for vores kunder.

"I SIF Gruppen lægger vi vægt på de menneskelige værdier"

Lars Mejlby, Administrerende Direktør

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk