Regnskabschef til SIF Gruppen A/S
22.12.2021

Regnskabschef til SIF Gruppen A/S

Som regnskabschef i SIF Gruppen A/S bliver du ansvarlig for regnskabs- og bogholderifunktionen. Du får ansvaret for videreudviklingen af aktiviteterne inden for regnskabsfunktionen og ledelsen af afdelingens 3 øvrige medarbejdere. Dette skal ske med afsæt i SIF Gruppens strategi og afdelingens handlingsplaner.

Det er vigtigt, at du selv er hands-on med opgaver, love og processer inden for en moderne regnskabsfunktion. SIF Gruppen A/S opererer i et marked med store igangværende arbejder, så det vil være vigtigt, at du har et dybdegående kendskab til økonomistyring af denne type arbejder. Du vil have reference direkte til Driftsdirektøren.

SIF Gruppen skiftede i 2019 til ERP-systemet Dynamics Nav 2017. Rejsen med dette system skal videreføres, og der er fortsat mange processer og forretningsgange, som kan optimeres og effektiveres fremadrettet. Du vil være en nøgleperson i denne opgave.

Du vil være en del af en chefgruppe på 10 personer. Din tætteste kollega vil være IT-chefen, som har et godt kendskab til systemerne. De øvrige chefkollegaer er linjecheferne i driftsafdelingerne.

Ansvarlig for:

 • Budgetudarbejdelse og opfølgning på dette
 • Udarbejdelse og opfølgning af perioderegnskaber
 • Controlling på igangværende arbejder
 • Opfølgning på fakturering
 • Afstemning af skat- og momsregnskaber
 • Personaleledelse for debitor/kreditorbogholder, lønassistent, controller, evt. elev
 • Løbende procesoptimering af bogholderi- og regnskabsfunktionerne
 • Udarbejdelse af nøgletalsrapporter og bestyrelsesflash til direktionen
 • Udarbejdelse af årsregnskaber til revisor
 • Løbende dialog med revisor
 • Rapport generator af nøgletal samt normtal i forhold til behov og brancher
 • Rådgivning og sparring med chefgruppen og øvrige medarbejdere
 • Statistiske oplysninger/indberetninger til myndigheder m.m.
 • Opretholde egen uddannelse således der sikres en værdiskabende rådgivning til SIF Gruppen

Medvirker ved:

 • Rådgivning og sparring med direktion, bestyrelse og chefgruppen
 • Likviditetsstyring
 • Samarbejde med bank, revisor, kreditforening etc.
 • Garantier
 • Opstilling og gennemførelse af uddannelsesplan for afdelingen jf. SIF Gruppens overordnede uddannelsesplan
 • Udvikling af afdelingen aktiviteter og produkter
 • Opstilling af mål og budgetter for afdelingen, samt opfølgning på opnåelse af disse

Du vil beskrive din faglige profil som:

 • Du har erfaring fra en lignende stilling i en regnskabsfunktion
 • Du har erfaring inden for personaleledelse
 • Du har solid erfaring med økonomistyring og udarbejdelse af nøgletal
 • En faglige stolthed kombineret med et højt kvalitetsniveau er en selvfølgelighed for dig
 • Du har gode IT-kundskaber. Office pakken er et integreret værktøj i din dagligdag
 • Du har indsigt i ERP-systemet Dynamics Nav 2017
 • Du har tidligere arbejdet med igangværende arbejder i byggebranchen

Dine personlige kompetencer kunne du beskrive som:

 • Udadvendt med en energisk udstråling
 • Empatisk og trives i en uformel organisation
 • Du har et godt humør, et højt servicegen og er en teamspiller
 • Analyserende og faktabaseret
 • Beslutningsdygtig og løsningsorienteret
 • Struktureret med et godt overblik
 • Proaktiv og realistisk
 • Troværdig og tillidsfuld – man ved hvor man har dig, også i pressede situationer
 • God til at kommunikere i såvel tale som på skrift

SIF Gruppen tilbyder:

 • Spændende og udfordrende stilling med indflydelse og gode udviklingsmuligheder
 • Ansættelse i en virksomhed med respekt for mennesket, højt til loftet og et stærkt fællesskab
 • En uformel omgangstone i tæt samarbejde med engagerede kolleger
 • Pension og lønpakke som matcher de stillede krav samt dine kvalifikationer

SIF Gruppen som arbejdsplads:

SIF Gruppen er en ejerledet installationsvirksomhed i løbende udvikling. Vi har eksisteret i 103 år og er i dag ca. 440 medarbejdere. Vi er bevidste om, at det er vores medarbejdere, som er nøglen til at opnå vores forretningsmæssige mål.  Vi har derfor et stort fokus på at videreuddanne vores medarbejdere via vores kompetence- og uddannelsesplatform SIF Akademi. På denne måde sikrer vi, at vores medarbejdere hele tiden er kompetencemæssigt og personligt klædt på til at efterleve både egne ønsker og faglige krav, og samtidig følger den udvikling, der er i branchen.

Vi er et hus med en uformel omgangstone. Vi lægger stor vægt på at være åbne, ærlige og direkte, og forventer naturligvis det samme af vores medarbejdere. Derudover lægger vi stor vægt på, at arbejdsdagen frem for alt er indholdsrig og motiverende. Vi har en hyggelig omgang med hinanden og arrangerer en række sociale aktiviteter på tværs af organisationen i løbet af året.

Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Driftsdirektør Morten Nilsson på tlf.: 26 32 29 36. Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning med CV snarest mulig på job@sif.dk, med emnetitlen ”Regnskabschef ”. Vi modtager ansøgninger til og med den 15. januar 2022, men indkalder løbende til samtaler.

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk