Udlærte lærlinge i 2023

Lærlinge som får 12 ved svendeprøven modtager en såkaldt "Fagets medalje" Flere af SIF Gruppens lærlinge har gennem årene modtaget fagets medalje.

Ligeledes har vi lærlinge som har opnået 12 i alle discipliner igennem hele uddannelsesforløbet. Disse nyuddannede elektrikersvende modtager en medalje fra Københavns Haandværkerforening på Københavns Rådhus og hilser på Dronningen. Se mere under Medaljeoverrækkelser.

”Det er en stor motivationsfaktor for mig at kunne bidrage til, at vores lærlinge får den bedst tænkelige uddannelse.”

Anette Lok Pless, Uddannelses- og lærlingeansvarlig

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk