Varmepumper

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe fungerer ved at flytte energi fra et lavere temperaturniveau (omgivelserne) til et højere temperaturniveau (husets opvarmningssystem). Dette sker ved at et kølemiddel skiftevis fordampes og kondenseres. Processen er identisk med den, der foregår i et køleskab, men med en varmepumpe føres der energi ind i bygningen, hvor der i et køleskab føres energi ud af skabet.

Energien, i form af lagret solenergi, hentes almindeligvis enten fra den omgivende luft (luftvarmepumper) eller fra jorden (jordvarmepumper).

Til at drive varmepumpen anvendes elektricitet. For hver enhed elektricitet kan effektive varmepumper give op til 4 enheder varme. Varmepumpens energieffektivitet og dimensionering er altafgørende for, om du henter den maksimale besparelse på varmeregningen. Som tommelfingerregel kan man sige, at jo højere energieffektivitet en varmepumpe har, jo lavere el-regning. En varmepumpe kan med fordel kombineres med et solcelleanlæg.

En varmepumpe skal passe til det varmebehov, den skal dække. Du kan sammenligne det med at opvarme et stort lokale med en alt for lille radiator. Resultatet er penge ud ad vinduet og utilstrækkelig opvarmning. Det er derfor meget vigtigt at du lader os hjælpe dig med at få dimensioneret dit anlæg korrekt.

Der findes 3 hovedtyper af varmepumpeanlæg med relevans for individuel beboelse:

Jordvarme

Varmen hentes her fra slanger i jorden og omsættes til varmt vand, der kan bruges i husets centralvarmeanlæg og til opvarmning af varmt brugsvand. Denne type anlæg er typisk de mest energieffektive. Det er sådanne anlæg, der er mest relevante i forbindelse med erstatning af oliefyr.

Luft til vand

Her hentes energien fra udeluften eller fra udsugningsluften i forbindelse med mekanisk ventilation og omsættes til varmt vand, som kan bruges til opvarmning og varmt brugsvand. Effektiviteten er typisk lidt dårligere end jordvarmeanlæg, men anlægsudgifterne er til gengæld lavere. Sådanne anlæg kan f.eks. være relevante i huse med mindre opvarmningsbehov, herunder lavenergihuse.

Luft til luft

Energien hentes her fra udeluften eller fra udsugningsluften i forbindelse med mekanisk ventilation og varmen blæses ind i huset som opvarmet luft. Denne type anlæg kan ikke anvendes til opvarmning af brugsvand. Kvalitetsprodukter inden for luftvarmepumper kan være relevante i forbindelse med sommerhuse og som delvis erstatning for elvarme.

Kvalitet og leveringssikkerhed

I SIF Gruppen har vi udvalgt vores leverandører ud fra kriterierne høj kvalitet, konkurrencedygtige priser, leveringssikkerhed og sikkerhed for vores kunder.

Hvorfor er en varmepumpe en god investering?

Hvis dit hus hovedsageligt opvarmes med el eller olie, kan der være store besparelser at hente ved at skifte til en varmepumpe, der ikke fylder mere end en skabsfryser i bryggerset. Varmepumper udnytter varmeenergien fra jord, luft eller sø til at opvarme huset.

Med en varmepumpe kan de årlige varmeomkostninger sænkes med op til 55 % i et mindre hus. Besparelserne er ofte så store, at investeringen tjener sig hjem på ganske få år. Samtidig kræver en varmepumpe stort set ingen vedligeholdelse, og de er nem at betjene.

Du kan få del i energiselskabernes energisparepulje

Energiselskaberne opkræver årligt 850 millioner kroner hos forbrugerne, som skal bruges på at nedbringe antallet af brugte KWh. Energiselskaberne har alle pligt til at deltage i Danmarks nedbringelse af CO2-udslippet, og yder i den forbindelse tilskud til energiforbedringer i boligmassen. Vi kan være behjælpelig med at sikre dig de mest optimale tilskud til din energiforbedring. Vejledende kan vi oplyse, at du inden for varmepumper kan opnå et tilskud på over kr. 6.000.

”Solenenergi er den reneste og største af alle tilgængelige energiformer.”

Johnnie Aas, Energikonsulent og teknisk rådgiver

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk

Vi bruger cookies ifbm. funktioner på hjemmesiden og til indsamling af statistik. Ved at klikke "Accepter alle", godkender du vores brug af cookies. Hvis du klikker på knappen "Afvis alle", sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg. Du kan også vælge hvilke formål, hjemmesiden må bruge cookies til.
Tilpas indstillinger