Adresse og kontaktinfo

Søborg

SIF Gruppen A/S
Generatorvej 12
2860 Søborg

Telefon  39 750 750

sif@sif.dk
www.sif.dk

Kalundborg

SIF Gruppen A/S
Stejlhøj 44
4400 Kalundborg

Telefon 70 25 25 29

sif@sif.dk
www.sif.dk

Næstved

Næstved El-service
Bassinbuen 4
4700 Næstved

Telefon 55 73 73 73

info@naestved-el.dk
www.naestved-el.dk

Hørsholm

SIF Gruppen A/S
Ved Klædebo 9
2970 Hørsholm

 

sif@sif.dk
www.sif.dk

 

 

CVR: 46 37 99 18

EAN: 5790001897598

SWIFT: HANDDKKK

Iban: DK9508980001001339

 

Bank: Handelsbanken
Konto: 0898 1001339

 

Betalingsbetingelser: 30 dage

Faktura fremsendes til:
bogholderi@sif.dk

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk