Arbejdsmiljøpolitik

Fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel

Idet vi i SIF Gruppen har stor fokus på det menneskelige aspekt, er det klart at vi i høj grad bestræber os på, at vores medarbejdere trives bedst muligt. Derfor har vi i SIF Gruppen en arbejdsmiljøorganisation, hvis formål er netop at tage vare på medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Organisationen varetager forebyggelse af arbejdsulykker, arbejdsskader og erhvervssygdomme.

Formålet med SIF Gruppens arbejdsmiljøpolitik:

  • At sikre, at alle virksomhedens arbejdsopgaver planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • At afværge farer der kan opstå ved udførelsen af virksomhedens arbejdsopgaver
  • At der sættes aktiviteter i gang som kan sikre et godt arbejdsmiljø
  • At forebygge arbejdsskader
  • At skabe input til forbedringer og evalueringer af arbejdsmiljøet.

Forpligtelser

SIF Gruppen forpligter sig med denne arbejdsmiljøpolitik til at sikre, at al relevant arbejdsmiljølovgivning overholdes, og at alle relevante retningslinjer for arbejdsmiljø efterleves.

I SIF Gruppen stiller vi ikke kun krav til os selv, men også til vores samarbejdspartnere – herunder fagentreprenører, leverandører og rådgivere, som skal tage ansvar for sine medarbejderes sundhed og sikkerhed.

SIF Gruppen forpligter sig til at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom, og til at sikre at der sker løbende forbedringer af arbejdsmiljøet. Forebyggelse og løbende forbedringer fastholdes ved opstilling af målsætninger for arbejdsmiljøet. Alle i virksomheden er forpligtede til at påpege og indberette arbejdsmiljøproblemer til den arbejdsmiljøansvarlige.

Alt arbejde skal tilrettelægges på en fornuftig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og gerne i samarbejde med vores kunder og egen arbejdsmiljøorganisation. Intet arbejde, hvor liv, ære eller velfærd sættes på spil, må udføres.

Alle SIF Gruppens medarbejdere har adgang til Sikkerhedshåndbogen. Sikkerhedshåndbogen er virksomhedens grundlag for at forebygge arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom.

Det er den enkelte medarbejders pligt at være fortrolig med og overholde de bestemmelser og retningslinjer, der er angivet i Sikkerhedshåndbogen. Er man som medarbejder i tvivl, kan man til en hver tid spørge en af arbejdsmiljørepræsentanterne for en sikkerheds skyld.

SIF Gruppens ledelse går i spidsen for at sikre et godt arbejdsmiljø, men uden medarbejdernes medvirken og engagement hjælper sikkerhedsaktiviteterne ikke meget. Det er kun ved fælles hjælp og indsats at vi kan gennemføre dagligdagen uden uheld.

Vores arbejdsmiljømæssige mål, er naturligvis at undgå ulykker, men er uheldet ude, finder vi det yderst vigtigt, at ingen ulykker som udgangspunkt registreres som ”hændelige uheld”. Vi mener, at langt de fleste ulykker kan forebygges.

Omfang

Arbejdsmiljøpolitikken omfatter alle aktiviteter, som har betydning for arbejdsmiljøet i virksomheden og på virksomhedens arbejdspladser.

Ansvar

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitikken.

Det er arbejdsmiljøorganisationens ansvar at sætte sig ind i og videreformidle gældende regler og lovkrav vedrørende arbejdsmiljø samt instruktioner omkring materialer, værktøj, drifts- og hjælpemidler.

Arbejdsmiljøorganisation

 

Karsten Bundgaard Knudsen
Teknisk rådgiver
39 750 764 / 26 32 29 24
kbk@sif.dk
Martin Johansen
Faglig ansvarlig
39 750 653 / 26 32 29 09
maj@sif.dk
Morten Nilsson
Driftsdirektør
39 750 771 / 26 32 29 36
mni@sif.dk

Fremgangsmåde

Planlægning og forebyggelse af hændelser

Som led i SIF Gruppens kvalitetsstyring bliver alle sager inden de opstartes risikovurderet på det enkelte stykke arbejde. Herefter udarbejdes en APV og en instruktion i udførelsen af det enkelte stykke arbejde.

Der udføres endvidere intern audit på opstart og igangsætning af arbejder, som udføres af SIF Gruppen, således at der kan dannes et overordnet overblik over arbejdsmiljøet.

Nærved hændelser

Der bestræbes på, at alle nærved hændelser registreres internt, med henblik på korrigerende handlinger og yderligere forebyggelse.

Registrering af hændelser

I SIF Gruppen registreres alle arbejdsskader uanset type og omfang via EASY. På den måde sikres medarbejderen bedst muligt i forhold til sygefravær og eventuel forsikring. Endvidere registreres skaderne i SIF Gruppens eget arbejdsskadesystem som har til formål at forebygge en eventuel gentagelse af hændelsen.

Korrigerende handlinger

I forbindelse med registrering af både nærved hændelser og arbejdsulykker foretages løbende opfølgning på disse på minimum ét årligt evalueringsmøde i SIF Gruppens Arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljøorganisationen sørger herefter for, at fortage eller informere om alle nødvendige korrigerende handlinger til forebyggelse af tilsvarende hændelser.

Mål

Målet med SIF Gruppens arbejdsmiljøpolitik er at forhindre, at der sker ulykker, som ved forebyggelse eller korrigerende handlinger kunne have været undgået.

”Med vores arbejdsmiljøpolitik forpligter vi os til at sikre, at al relevant arbejdsmiljø-lovgivning overholdes og at alle relevante retningslinjer for arbejdsmiljø efterleves.”

Lars Mejlby, Administrerende Direktør

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk

Vi bruger cookies ifbm. funktioner på hjemmesiden og til indsamling af statistik. Ved at klikke "Accepter alle", godkender du vores brug af cookies. Hvis du klikker på knappen "Afvis alle", sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg. Du kan også vælge hvilke formål, hjemmesiden må bruge cookies til.
Tilpas indstillinger