Infrastruktur 

En forudsætning for Danmarks udvikling

En velfungerende infrastruktur er en forudsætning for Danmarks udvikling og velstand. Det er derfor vigtigt at infrastrukturen udbygges og vedligeholdes med fokus på alle trafikformer – individuel og kollektiv – så infrastrukturen er sammenhængende og tilpasset fremtidens behov.

I SIF Gruppen bidrager vi til denne udbygning og vedligeholdelse med vores mange års erfaring inden for installation og service af el-tekniske og tekniske anlæg på de danske veje, parkanlæg og jernbaner, for både det offentlige, større virksomheder og privatkunder.

Vi tilbyder rådgivning, installation og service inden for følgende områder:

Jernbanesikkerhed

Erfaring fra mangeårigt samarbejde med DSB og Bane Danmark

At udføre opgaver tæt ved, eller sågar på jernbanespor er typisk forbundet med en masse regler og i særdeleshed vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Disse regler og sikkerhedsforanstaltninger skal først og fremmest sørge for, at sikkerheden er i orden for de medarbejdere der skal udføre opgaverne. SIF Gruppen har i mange år haft et tæt samarbejde med både DSB og Bane Danmark, hvilket har givet os en stor erfaring med at færdes tæt ved, og på jernbanespor.

Vi sikrer medarbejdernes sikkerhed på banen

De mange års erfaring med at løse opgaver for DSB og Bane Danmark, i forbindelse med bl.a. ombygning af stationer og service af el-anlæg, har givet os et unikt kendskab til de regler og sikkerhedskrav der stilles ved udførsel af arbejder tæt ved, og på jernbanespor. 

Som sikkerhedsgodkendt leverandør til Bane Danmark med egne SR2 arbejdsledere, kan SIF Gruppen sikre både egne og samarbejdspartneres medarbejdere når de arbejder tæt ved eller på jernbanespor. Vi kan tilbyde at være med hele vejen, fra rådgivning om behovet for sikkerhed, koordinering med Bane Danmark, til levering af sikkerhed på arbejdsstedet når opgaven skal udføres.

Inden for jernbanesikkerhed tilbyder vi følgende:

 • Rådgivning
 • Planlægning
 • Levering af SR2 ydelser i form af
  • Vagtpost
  • Sporspærring
  • Kørestrømsafbrydelser
  • Jernbanesikkerhedsplan
  • Jernbanesikkerhedsinstrukser

Trafiksignalanlæg

Et teknisk speciale

Velfungerende trafiksignaler kan generere stor samfundsøkonomisk nytte i form af bedre fremkommelighed, øget sikkerhed og miljøforbedringer. Servicering af trafiksignaler har været et teknisk speciale i SIF Gruppen i mange år. Et teknisk speciale som har gennemgået utrolige teknologiske udviklinger igennem tiden.

Ny teknologi

SIF Gruppen har et samarbejde med ITS Teknik, hvorigennem vi servicerer trafiksignaler på en del hovedveje og i det storkøbenhavnske område. Det er bl.a. her den sidste nye teknologi vedrørende styring og prioritering af trafikken er taget i brug. Formålet med denne teknologi er, at opnå færre stop og dermed mindske Co2 forureningen. Trafiksignalanlæg kan øge sikkerheden i et vejkryds med ca. 30%. Trafiksignaler bruges også til at prioritere busser, udrykningskøretøjer, eller når man af andre grunde ønsker at regulere trafikken eller øge trafiksikkerheden.

Vi servicerer i dag flere kommuner i det storkøbenhavnske område hvor bl.a. det sidste nye design indenfor lanterner og master er anvendt. Dette betyder bl.a. at der i lanternerne benyttes LED teknologi (lysdioder), hvilket sparer energi og dermed også mindsker Co2 forureningen.

Døgnservice

Når vi taler trafiksignaler taler vi også trafiksikkerhed. Og det er derfor yderst vigtigt at signalanlæggene altid fungerer optimalt. Derfor har SIF Gruppen naturligvis også døgnservice på dette område.

Vej- og parkbelysning

Stemning, identitet og funktion

Hos SIF Gruppen omfatter infrastruktur også vej- og parkbelysning. Vi har mange års erfaring inden for etablering og vedligeholdelse af udendørsbelysning på store og små veje, stier, p-pladser og gågader.

Med den rette vejbelysning kan en kommune opnå tryghed, trafiksikkerhed, fremkommelighed, energieffektivitet, smukkere byrum og mulighed for fremhævelse af kommunens historie. For kommuner kan et attraktivt visuelt miljø være med til at skabe identitet og trivsel i kommunen.

Generelt stilles der i dag langt højere krav til sikkerhed, energiforbrug og æstetik end tidligere, og vejbelysningen har gennemgået en markant udvikling siden de første belysningsanlæg blev etableret. De tekniske og designmæssige muligheder der findes i dag gør det muligt at kunne skabe langt mere funktionelle og drift- og energieffektive anlæg, som samtidig kan anvendes langt mere aktivt som et stemnings- og identitetsskabende element i vores omgivelser.

Godt lys er ikke alene et spørgsmål om tilstrækkeligt lys, men i høj grad også et spørgsmål om armaturernes optik og lyskildens kvalitet. Ved at etablere nye og mere driftseffektive belysningsanlæg er det muligt at opnå en markant besparelse på energiforbruget og samtidig opnå en betragtelig forbedring af lyskvaliteten.

Opnå sammenhæng mellem æstetik, funktionalitet, driftsøkonomi og miljø med en belysningsplan

For at sikre den bedst mulige forvaltning af kommunens belysningsanlæg anbefaler vi at få udarbejdet en belysningsplan. Det kan vi hjælpe med. Belysningsplanen kan sikre at den fremtidige belysning udføres ud fra et helhedssyn, således at der er sammenhæng mellem æstetik, funktionalitet, driftsøkonomi og miljø. Belysningsplanen er også et godt grundlag for den løbende renovering af kommunens belysning, som sikrer at denne gennemføres så rationelt som muligt.

Ladestationer til el-cykler og el-biler

Stigende behov for grønnere løsninger

Flere og flere danskere flytter til storbyerne. Det betyder, at der i stigende grad er brug for grønne løsninger, der gør vores byer til et rart sted at være. Udviklingen inden for el-transportmidler går stærkt for tiden, og el-cyklen og el-bilen er et godt grønt alternativ at vælge. 

Ladestationer til el-cykler

El-cyklen som transportmiddel har fået et øget fokus hos trafikplanlæggere og politikere. At cykle er en sund, smidig og miljøvenlig måde at komme frem i trafikken på. Ikke bare forbedrer cykelpendlerne deres helbred, men de bidrager også til et bedre miljø og mindre trængsel i trafikken.

I SIF Gruppen bidrager vi til at gøre det attraktivt at vælge alternative transportmidler på grønne drivmidler for folk i storbyerne. Vi har stor erfaring med installation og service af ladestationer til eldrevne bycykler idet vi i samarbejde med GoBike, har leveret og installeret det moderne og intelligente system, som indgår i Københavns og Frederiksberg kommunes netværk af offentlig transport som bus, tog og metro. SIF Gruppen var hovedentreprenør på projektet og efterfølgende servicepartner, og har dermed stået for udgravning, installation og service af over 100 grønne ladestationer, som er placeret ved de fleste tog- og metrostationer og andre trafikknudepunkter i København.

Cyklerne har stor værdi for både turister og pendlere og løsningen har generelt forbedret mulighederne for at tage et sundere og grønnere alternativ til bilen, når man skal rundt i København. Derudover har den bidraget til at reducere trængslen af trafik og forureningen i byen.

Ladestationer til el-biler

El-biler har et endnu større potentiale til at påvirke vores klima i den rigtige retning, idet de bidrager til et bedre bymiljø i kraft af mindre støj og ingen skadelige emissioner i luften.

I SIF Gruppen samarbejder vi med alle relevante og førende leverandører og aktører, der beskæftiger sig med ladestationer til el-biler, uanset om det handler om installationer til det offentlige, erhvervsvirksomheder eller privatpersoner.

Vi er Smart-City entusiaster

I dag bor mere end halvdelen af verdens befolkning i byer, og i 2050 vil det gælde for to ud af tre verdensborgere. København alene vokser med 1.000 borgere om måneden, og det lægger øget pres på byens rum, infrastruktur og ressourcer. Københavns kommune har derfor indført Smart-City tankegangen, som indbefatter at man som by må organisere byens drift smartere, hvis de samme ressourcer skal række til stadig flere borgere. Og her udgør indsamling af data om brugen af byen første skridt på vejen. Et Street Lab i Danmarks mest trafikerede område vil derfor via målesensorer og WiFi i byrummet indsamle data, der kan give et unikt indblik i Københavns tilstand nu og her, og som kan bruges som udgangspunkt for at udvikle smartere løsninger.

I SIF Gruppen støtter vi op om denne type initiativer og indgår gerne i OPI-samarbejder omkring udvikling af fremtidige smarte, digitale løsninger der kan gøre storbyerne mere bæredygtige.

”Det er vigtigt at infrastrukturen udbygges og vedligeholdes med fokus på alle trafikformer – individuel og kollektiv – så infrastrukturen er sammenhængende og tilpasset fremtidens behov.”

Asger Juhl, Afdelingschef

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk

Vi bruger cookies ifbm. funktioner på hjemmesiden og til indsamling af statistik. Ved at klikke "Accepter alle", godkender du vores brug af cookies. Hvis du klikker på knappen "Afvis alle", sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg. Du kan også vælge hvilke formål, hjemmesiden må bruge cookies til.
Tilpas indstillinger