Bygningssikring

Krav fra myndigheder og forsikringsselskaber

Sikring af bygninger og ejendomme er yderst vigtigt. Der stilles store myndighedskrav om brandsikring af bygninger med stor personbelastning.

Udover brandmyndighederne, stiller forsikringsselskaberne også store krav til sikring af disse bygninger, og der skal også tages højde for kravene i bygningsreglementet.

Der er altså mange aspekter i det at sikre sin bygning korrekt, og for at kunne det, er det vigtigt at få udarbejdet en detaljeret brandstrategirapport. Det kan vi i SIF Gruppen hjælpe dig med.

SIF Gruppen står til en hver tid klar med rådgivning, installation og service.

Vi kan tilbyde de bedst mulige løsninger inden for:

ABA - Automatisk Brandalarmeringsanlæg

SIF Gruppen er naturligvis certificeret leverandør af brandalarmeringsanlæg, og vi kan tilbyde en stor palette af kvalitetsprodukter. Vores mange års erfaring på området har gjort os til en af de førende installatører på markedet indenfor brandalarmeringsanlæg.

Vi leverer skræddersyede løsninger, som er tilpasset den enkelte opgaves særlige vilkår og krav. Vi giver dig den bedste rådgivning om den mest fleksible og fremtidssikrede løsning, uanset om det drejer sig om små selvstændige eller store integrerede anlæg. SIF Gruppen er med i hele processen, lige fra idé til installation og efterfølgende service.

SIF Gruppen benytter altid den nyeste teknologi inden for intelligente detektorer, for at sikre er der kan skelnes mellem forskellige typer røg, således at alarmen ikke aktiveres af mados eller cigaretrøg.

ABV - Automatisk Brandventilation

Et automatisk brandventilationsanlæg (ABV anlæg) anvendes til at forbedre muligheder for at redde mennesker og materielle værdier, inden det er for sent.

Automatisk brandventilation skal fjerne røg eller varme fra en brændende bygning. Formålet er at sikre røgfrie flugtveje, at mindske risikoen for overtænding og at reducere røg- og brandudbredelsen. Desuden skal anlægget beskytte bygningens konstruktioner og indhold samt gøre det lettere og sikrere for brandvæsenet at trænge ind i bygningen.

Et ABV anlæg består oftest af motorer eller mekanismer der automatisk åbner lemme eller vinduer, så varm luft og specielt giftige/eksplosive røggasser i tilfælde af brand kan slippe ud af bygningen via de naturlige drivkræfter. Anlægget styres af en central med indbygget nødstrømsforsyning og et manuelt brandtryk for åbning af vinduer eller lemme. Anlægget kan ligeledes udstyres med røgdetektorer.

ABDL - Automatisk Branddørslukning

Automatisk branddørslukning sikrer mod røgspredning ved brand og kan være medvirkende til at mindske branden. Systemet sørger automatisk for, at alle tilkoblede branddøre lukkes, hvis der detekteres røg. Dette mindsker spredning i bygningen, og dermed skader på mennesker og materiel.

ABDL er en hurtig og billig metode til at sikre, at branddøre lukker i forbindelse med, at der opstår røg. Installationen kan foretages enkeltvis eller som en del af et automatisk brandalarmeringsanlæg. Automatisk branddørslukning kan installeres både i nybyggeri og i eksisterende bygninger.

Sprinkleranlæg

I nogle bygninger kræver myndighederne, at der installeres et sprinkleranlæg, men du kan også selv vælge at få det installeret for at undgå, at en eventuel brand kan udvikle sig. Et automatisk sprinkleranlæg har til formål at bekæmpe en brand i begyndelsesfasen og at alarmere brandvæsenet. Anlægget tilsluttes vandforsyningen og sprinklerdysen aktiveres så snart temperaturen stiger til en forudbestemt værdi.

Der kommer kun vand fra den eller de sprinklerdyser, der varmepåvirkes, derved sikres en målrettet brandslukning, der ikke samtidig forårsager vandskade andre steder i bygningen.

INERGEN-anlæg

Når det drejer sig om at beskytte højværdi- eller vidensvigtige lokaler som f.eks. serverrum, computerrum, kontrolrum, krydsfeltrum, telefoncentraler og andre lokaler der er vitale for virksomhedens drift, og som indeholder udstyr der ikke tåler vand, er INERGEN-anlæg den bedste løsning.

INERGEN er et miljørigtigt slukningsmiddel, som består af luftarter, der allerede findes naturligt i atmosfæren og som slukker branden via iltfortrængning. INERGEN er en inertgas, hvilket betyder, at den ikke går i forbindelse med branden. Gassen er ikke væskeholdig, er ikke giftig og er ikke brandbar.

INERGEN består af 52% Nitrogen, 40% Argon og 8% CO2 og det er CO2 der gør forskellen. CO2 har en fysiologisk effekt, som sikrer, at kroppen kan transportere mere ilt. Derved får organismen tilført lige så meget ilt, som hvis man befandt sig i den naturlige atmosfære.

Det betyder, at INERGEN er uskadelig overfor mennesker, maskiner og inventar og at den ikke påvirker miljøet.

Brandslukningsmateriel

SIF Gruppen tilbyder i forbindelse med brandsikringen af din bygning også et stort udvalg af ildslukkere, skilte, førstehjælpsudstyr, slangeskabe og slanger til forskellige formål.

I mange henseender er det særdeles praktisk eller sågar lovpligtigt, at have anbragt en DS-godkendt brandslukker i nærheden.

Talevarslingsanlæg

SIF Gruppen tilbyder flere løsninger inden for varsling, og en af de mest anbefalede løsninger er talevarsling.

Et væsentligt argument for at vælge talevarsling frem for anlæg med tonesignalering er, at det er langt mere effektivt, idet det giver en helt præcis besked til de mennesker der befinder sig i bygningen.

Med et talevarslingsanlæg er der både mulighed for at lave forudindtalte beskeder samt give manuelle informationer alt efter behov og krisesituation. Endvidere kan et talevarslingsanlæg med fordel også benyttes til afspilning af baggrundsmusik, kundeinformationer og annonceringer, som dog til en hver tid vil blive nedprioriteret i en kritisk situation.

Nød- og panikbelysning

Der er i disse år også større fokus på nød- og panikbelysning. Ved hjælp af nød- og panikbelysning sikrer man eksempelvis, at alle flugtveje, døre samt fælles opholdsrum er belyst i tilfælde af strømsvigt, brand eller anden kritisk situation.
Formålet med nød- og panikbelysningen er at sikre, at folk i krisesituationer kan orientere sig og finde nødudgangene.

Myndighederne stiller i disse tilfælde også særlige krav til installationen og ikke mindst den efterfølgende service.

Serviceaftaler

Vi kan tilbyde service og forebyggende vedligeholdelse af alle vores tekniske løsninger uanset størrelse og kompleksitet. Ligeledes kan vi i form af fordelagtige serviceaftaler tilbyde, at administrere koordineringen af de ønskede eftersyn.

Skræddersyede løsninger

For at opnå det bedste resultat, mener vi at det er vigtigt at lave skræddersyede løsninger som er tilpasset netop den enkelte kundes behov, og de krav som stilles til bygningen. Vi garanterer den bedste rådgivning og den mest fleksible og fremtidssikrede løsning, uanset størrelse og udformning på installationen. Vi er med i hele processen, lige fra idé til installation og efterfølgende service.

Vi kan hjælpe med at analysere de krav til sikringssystemerne, som er beskrevet i forsikringspolicen, foretage installationen, give vejledning i brugen af anlægget og varetage og systematisere den lovpligtige service på de tekniske installationer. Derudover kan vi også sørge for opkobling til godkendt kontrolcentral og vægterrunderinger.

Åbne protokoller

Alle vores tekniske løsninger er baseret på åbne protokoller, hvor der hele tiden arbejdes på, at forbedre produkterne og udvikle nye. Derved sikres at din investering i dag, også er en investering i fremtiden. Derudover gør de åbne protokoller det muligt frit at vælge servicepartner, og giver næsten ubegrænsede muligheder for at integrere bygningssikringsanlæggene med andre service- eller komfortteknologier.

Fremtiden byder på integration af samtlige sikringsløsninger

Vi har stor ekspertise inden for alle former for sikring. Både når det gælder bygninger, personer og materiel. Vi kan derfor tilbyde dig og din virksomhed de bedst mulige løsninger inden for både bygnings- og personsikring.

Vi er overbevist om at der i fremtiden vil blive sat stor fokus på samlede integrerede sikringsløsninger, som skal gøre hverdagen lettere for dig. Vi kan således rådgive dig om samlede sikringsløsninger, hvor brugervenlighed og integration mellem alle de forskellige sikringskomponenter er nøgleordet.

Alle vores tekniske løsninger kan integreres i et stort IP Netværk, med datalogning og fælles overblik i en grafisk brugerflade. Integration i et IP Netværk giver stor fleksibilitet, idet systemet dermed kan tilgås online alle steder fra. En grafisk brugerflade sikrer overblik og brugervenlighed.

ISO 9001 og DBI Certificeret

Inden for bygningssikring er SIF Gruppen ISO 9001:2015 certificeret installatør af Automatiske Brandalarmeringsanlæg (ABA), Automatiske Brandventilationsanlæg (ABV) og Automatiske Varslingsanlæg (AVA). En sådan certificering betyder at vi også opfylder kravene i DBI retningslinje 001, 4. udgave, august 2013.  

       

Gå til Bureau Veritas' hjemmeside

Gå til DBI's hjemmeside

”Alle vores tekniske løsninger er baseret på åbne protokoller, hvor der hele tiden arbejdes på at forbedre produkterne og udvikle nye. Derved sikres at din investering i dag, også er en investering i fremtiden.”

Christian Rasmussen, Funktionsleder - Bygningssikring

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk

Vi bruger cookies ifbm. funktioner på hjemmesiden og til indsamling af statistik. Ved at klikke "Accepter alle", godkender du vores brug af cookies. Hvis du klikker på knappen "Afvis alle", sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg. Du kan også vælge hvilke formål, hjemmesiden må bruge cookies til.
Tilpas indstillinger