Hele eventyret

SIF Gruppen - fra lokalt enkeltmandsfirma til markedsledende virksomhed

SIF Gruppen følger med udviklingen

Udviklingen i SIF Gruppen er et billede på elektricitetens udvikling og dens anvendelsesmuligheder, både i erhvervslivet og i private hjem, fra starten af det forrige århundrede og til i dag. Fra simple elektriske installationer til avancerede computerstyrede industri, sikrings- og kommunikationsanlæg.

Grundlagt i 1918

Det hele begyndte i 1904, med elinstallatør Peter Nielsens ansættelse ved NESA, hvor han var med ved udvidelsen af den gamle ”Lys station” i Skovshoved. Den leverede jævnspænding til verdens første elværk, der leverede 220/380V vekselspænding og dermed muliggjorde forsyning af hele Nordsjælland med elektricitet.

I 1918 forlod han NESA og grundlagde Skovshoved Installationsforretning, der startede som en traditionel installationsforretning med værksted og butik. Cyklen var dengang det eneste transportmiddel, så det begrænsede den radius, der gav det naturlige kundegrundlag. Først i 1952 blev den første bil anskaffet.

Oprindelig et familiefirma

De første mange år var virksomheden drevet som familiefirma, hvor anden generation Willi Nielsen i 1949 overtog ledelsen. I 1975 blev virksomheden overdraget til tredje generation Peter Nielsen, som idag er bestyrelsesmedlem.

I 1973 blev virksomheden omdannet til aktieselskab, hvor der blev mulighed for at ledende medarbejdere kunne optages som aktionærer, og i forbindelse med et glidende generationsskifte, er aktiemajoriteten nu overgået til nogle af de ledende medarbejdere. Men stifterens familie er forsat med i ejerkredsen.

Fra Skovshoved Installationsforretning til SIF

Navnet Skovshoved Installationsforretning blev i slutningen af halvtredserne i daglig tale forkortet til SIF, da medarbejderne på Gentofte Rådhus syntes at navnet var for langt at skrive på rekvisitioner. I forbindelse med anskaffelsen af den første servicevogn blev logoet formet efter fronten på ”VW Rugbrødet”, som mærket blev kaldt. I starten var det mørkegråt, men fik i forbindelse med den næste servicevogn sin røde farve.

Brugen af navnet SIF gav i starten en del problemer, da det blev forvekslet med byens dengang meget kendte fodboldhold, men de problemer er for længst fortid.

Pladsen blev for trang

Vækst har været et nøgleord hele vejen igennem SIF Gruppens udvikling. I de første mange år var der ikke den store udvikling, men i 1964 blev butikken flyttet til Skovshoved Hotel.

Etableringen i Skovshoved var på tidspunktet et naturligt sted, da elværket og familien var i Skovshoved, men etablering helt ude ved vandet var ikke fremtidssikret, og i 1976 blev den strategiske plan for udflytningen fra Skovshoved lagt.

Første etape var etableringen af butikken på Ordrupvej i 1977 og i 1983 flyttede kontor og værksted til Mesterlodden i den vestlige del af Gentofte Kommune. Udviklingen tog fortsat fart, og i 2002 flyttede SIF Gruppen til Transformervej i Gladsaxe Kommune. Efter 10 år på denne adresse blev forholdene også her for trange og i 2011 flyttede SIF Gruppen rundt om hjørnet til sin nuværende adresse på Generatorvej 12 i Søborg.

Løbende vækst

Udviklingen af SIF Gruppen er ikke foregået udelukkende igennem organisk vækst, men også ved opkøb af mindre elinstallationsfirmaer og et enkelt frasalg. Den første overtagelse fandt sted i 1956, hvor Ferdinansen El i Charlottenlund blev overtaget.

I forbindelse med etableringen af butikken på Ordrupvej i 1977 blev installationsfirmaet Børge Christensen overtaget, i 1989 var det Lyngby Elservice, i 1995 Installationsfirmaet Holmstrøm Hansen i Lyngby, i 2008 firmaet Elektric, i 2010 blev Friis Electric overtaget, og vi etablerede samme år vores første lokalafdeling på Sjælland.

I 2011 købte vi virksomheden Neuco IP i Roskilde og i 2012 overtog vi aktiverne i det konkursramte Hansgaard A/S. I 2016 overtog vi aktiverne i Pedersen El i Næstved og købte H.W.Larsens serviceafdeling. Alle har været mindre firmaer og afdelinger, men alligevel med til at udvikle SIF Gruppens kundeplatform.

I forbindelse med overtagelsen af Elektric blev lampebutikken på Ordrupvej afhændet til Elektrics tidligere ejer, og efter næsten 90 år med detailbutik var dette ikke længere en del af SIF Gruppen.

Netværkssamarbejde

Udviklingen inden for alle de kompetencer SIF Gruppen beskæftiger sig med, har været hastig, og for at følge med denne udvikling har SIF Gruppen deltaget i flere netværk, herunder Dansk Datanet Og Securidan Alarmsystem, således at medarbejderne igennem disse netværk har kunnet tilegne sig viden om den teknologiske udvikling.

Ét navn - ét logo

Da SIF i mange år havde været kaldenavnet, og vi samtidig arbejdede under navnene Dansk Datanet, Securidan Alarmsystem og Lyngby Elservice, ændrede Skovshoved Installationsforretning i år 2000 officielt navn til SIF Gruppen.

Stor vægt på uddannelse

Uddannelse har altid været en hjørnesten i SIF gruppen, der også har oprettet en uddannelsesafdeling, der tager sig af såvel uddannelsen af lærlinge, som den videre uddannelse af SIF Gruppens medarbejdere. 

SIF Gruppen har igennem årene uddannet mere end 300 lærlinge, heraf en del med fagets ”Ørsted medalje” som bevis på deres faglige dygtighed. Ved ansættelsen af lærlinge skelner virksomheden ikke imellem danske ansøgere og ansøgere med anden etnisk herkomst end dansk, men ser udelukkende på faglige kvalifikationer i forbindelse med ansættelsen.

SIF Gruppen har løbende omkring 100 lærlinge under uddannelse og har en politik om, at 4 til 6 af disse skal være af anden etnisk herkomst end dansk, ligesom det tilstræbes at 2 til 3 er piger. I forbindelse med uddannelse har SIF Gruppen et nært samarbejde med de tekniske skoler og tager løbende elever herfra, der ikke har haft mulighed for at finde en praktikplads til deres uddannelse.

I forbindelse med uddannelse har SIF Gruppen indgået aftale med Gentofte og Gladsaxe Kommuner om deltagelse i integration og uddannelse af flygtninge, således at SIF Gruppen også på dette område tager ansvar.

At SIF Gruppen er en udviklende og fremtidsorienteret arbejdsplads, hvor man gerne fortsætter efter grunduddannelsen ses på, at en meget stor del af medarbejderne fortsat er ansat i SIF Gruppen og at flere i dag indgår i ledergruppen.

Kvalitet og certificering

Ligesom uddannelse, har kvalitet også altid været en hjørnesten i SIF Gruppen, og der er derfor indgået samarbejdsaftale med Bureau Veritas, om ISO 9001 certificering af SIF Gruppens kvalitetssikring, og i dag er SIF Gruppen endvidere certificeret inden for både El-installationer, AIA-installationer (Automatiske indbrudsalarmer), ADK-installationer (automatiske Adgangskontrolanlæg, TVO-installationer (TV Overvågning), ABA-installationer (Automatiske Brandalarmer), ABV-installationer (Automatiske Brandventilationsanlæg) og AVA-installationer (Automatiske Varslingsanlæg).

Inden for arbejdsmiljø har SIF Gruppen indgået samarbejdsaftale med COWI A/S' afdeling for bedriftssundheds tjeneste, med henblik på at blive arbejdsmiljø certificeret.

Rustet til fremtiden

Fra at være en lokal installationsforretning i Skovshoved med få medarbejdere, er virksomheden igennem 3 generationer, vokset til en virksomhed med over 400 ansatte, der spænder bredt over alle de tekniske installationer. 

Fra primært at udføre opgaver på Sjælland, har udviklingen medført at flere og flere erhvervskunder er landsdækkende, således at vi idag udfører opgaver over hele landet, og til tider også i udlandet.

Besøg vores 100 års jubilæumsside

”Det hele begyndte i 1904 med min farfar, elinstallatør Peter Nielsens ansættelse ved NESA, hvor han var med ved udvidelsen af den gamle ”Lys station” i Skovshoved, der leverede jævnspænding til verdens første elværk, der leverede 220/380V vekselspænding"

Peter Nielsen, 3. generation i virksomheden

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk

Vi bruger cookies ifbm. funktioner på hjemmesiden og til indsamling af statistik. Ved at klikke "Accepter alle", godkender du vores brug af cookies. Hvis du klikker på knappen "Afvis alle", sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg. Du kan også vælge hvilke formål, hjemmesiden må bruge cookies til.
Tilpas indstillinger