Solceller

Hvad er solceller?

Solceller er en af de vedvarende energiteknologier, der på verdensplan er vokset hurtigst i de seneste år.

Solceller er kort fortalt halvledere, der omsætter solens lys til elektricitet. Det er ikke solens stråler, men lysindfaldet, der aktiverer solcellen. Når lyset rammer solcellen, får dens elektroner tilført så meget energi, at de bliver slået løs og kan bevæge sige. Elektronerne vandrer gennem solcellen og skaber en spændingsforskel (Volt) og danner dermed elektrisk strøm (Ampere).

Et solcelle anlæg består typisk af et antal solcellemoduler (paneler), der er koblet sammen og forbundet med en vekselretter (inverter) via et elkabel. Antallet af solcellemoduler bestemmer hvor meget strøm anlægget producerer og vekselretteren omdanner den producerede strøm fra jævnstrøm til vekselstrøm, som du kan bruge direkte i din bolig eller ejendom, eller sende ud på elnettet, når du har overskud.

Dit tag skal helst være sydvendt og med en hældning på 35-40 grader for at give solcellerne størst udbytte. 

Hvor længe holder solceller?

Solcellemodulerne er designet til at holde i over 30 år og dør i princippet ikke, medmindre der kommer noget udefra og ødelægger dem. Solcellerne taber lidt kraft over årene, ca. 0,5 – 0,8 % pr. år., men der gives garanti på at ydelsen maksimalt reduceres med 20 % efter 25 år. Vekselretteren er alle solcelleanlægs svageste punkt. De holder som udgangspunkt i mindst 10 år, men vores forventning er, at vekselrettere de kommende år vil falde i pris på linje med computerudstyr. Der er derfor grund til at tro at en eventuel udskiftning af vekselretteren, kan være relativt billig.

Kvalitet og leveringssikkerhed

I SIF Gruppen har vi udvalgt vores leverandører ud fra kriterierne høj kvalitet, konkurrencedygtige priser, leveringssikkerhed og sikkerhed for vores kunder.

Hvorfor er solceller en god investering?

Solcelleteknologien som i mange år har været forbeholdt miljøentusiaster, er i dag blevet en fantastisk sikker investering for både parcelhusejere, boligforeninger, erhvervslivet og offentlige bygninger. Grunden til dette, er en kombination af de faldende priser på solceller, samt de nye skatteregler der gør at hele investeringen kan afskrives.

Energien fra solen er gratis og afgiftsfri og den løber aldrig tør, så i langt de fleste tilfælde vil du opleve, at dit månedlige rådighedsbeløb stiger når du investerer i et solcelleanlæg. Udgiften til renter og afdrag på investeringen er således normalt lavere end den besparelse du opnår.

Solceller til private

Da solcelleanlæg er et forholdsvis nyt tiltag i privatboligmarkedet, er der stadig en del ubesvarede spørgsmål i forhold til anlæggets udseende, reflektering, fysiske størrelser, materialevalg osv. Det er derfor altid en god idé at kontakte kommunen i det område du bor, for at afklare eventuelle restriktioner.

Nettomålerordning

I Danmark bliver el produktionen fra eget solcelle anlæg afregnet efter nettomålerordningen, som er vedtaget af folketinget d. 4. juni 2010 som en lovændring til Elafgiftslovens Solcelleordning fra 27. juni 2007. Når solcelleanlægget producerer el, vil måleren løbe henholdsvis forlæns eller baglæns, alt efter om solcellerne producerer mere eller mindre strøm end husstandens elforbrug på det givne tidspunkt. Producerer du mere strøm end du bruger lagres strømmen så at sige på elnettet.

Nettomålerordningen indebærer også, at du får betaling for den overskydende strøm du producerer. Hvis anlægget på afregningstidspunktet har produceret mere strøm end husstanden selv har forbrugt, får du 60 øre pr. kWh i de første 10 år, og herefter 40 øre pr. kWh de næste 10 år.

Nettomålerordningen gælder kun for private husstande og kan således ikke benyttes af virksomheder. En anden betingelse for nettomålingsordningen er også, at anlægget maksimalt må producere en årlig udgangseffekt på 6 kW.

Skatteregler for private

Ud over nettomålerordningen, som private solcelle ejere kan gøre brug af, er der også 2 skattemæssige muligheder som du bør tage stilling til, inden du køber et solcelleanlæg. Valget er nemlig bindende, både for aktuelle anlæg, men også for fremtidige anlæg.

Den private skattemodel (også kaldet den skematiske model)

Hvis du installerer et solcelleanlæg på din bolig, vil du under alle omstændigheder spare din oprindelige udgift til dit el selskab. Skattevæsenet vil betragte denne besparelse som en indtægt, og du vil derfor blive beskattet af den strøm du producerer. Dette bliver gjort ud fra en fastsættelse af den skattemæssige værdi af anlæggets produktion.

I den private skattemodel gælder der altid et bundfradrag på kr. 7.000, samt 60 % skat af den skattemæssige værdi. Det betyder, at hvis anlægget har en bruttoindtægt på mindre end kr. 7.000, er indtægten skattefri.

En husstand med et anlæg med en skattemæssig værdi på kr. 10.000, skal altså betale skat af de kr. 3.000 som er restværdien efter at fradraget er brugt.

Erhvervsskattemodellen

Denne model henvender sig oprindeligt til erhvervsdrivende, som vil afskrive udgifter til driftsmidler. Den kræver derfor en smule mere administrativt arbejde og indsigt i de skattemæssige begreber, men den er alligevel værd at overveje, da du har mulighed for at afskrive hele anlægsinvesteringen inklusiv renteudgifter via din selvangivelse. Den skattemæssige værdi skal i dette tilfælde angives som en indtægt på selvangivelsen.

Vær her opmærksom på, at du kun kan udnytte denne skattemæssige mulighed hvis du udfylder en udvidet selvangivelse. Vi anbefaler at du tager kontakt til en revisor, som kan forklare dig de fremtidige procedurer.

Du kan få del i energiselskabernes energisparepulje

Energiselskaberne opkræver årligt 850 millioner kroner hos forbrugerne, som skal bruges på at nedbringe antallet af brugte KWh. Energiselskaberne har alle pligt til at deltage i Danmarks nedbringelse af CO2-udslippet, og yder i den forbindelse tilskud til energiforbedringer i boligmassen. Vi kan være behjælpelig med at sikre dig de mest optimale tilskud til din energiforbedring. Vejledende kan vi oplyse, at du inden for solceller kan opnå et tilskud på kr. 36 pr. m2.

Solceller til boligforeninger

For boligforeninger som ønsker at mindske CO2 udledningen og spare penge på elregningen gælder følgende regler. Der må maksimalt installeres et 6 kW anlæg pr. boligenhed, og nettomålerordningen kan kun benyttes hvis alle beboere er enige om at benytte samme el selskab.

Der skal installeres en afregningsmåler, der måler bygningens nettoforbrug eller nettoproduktion, og så skal der desuden installeres fordelingsmålere i hver boligenhed.

Solceller til erhvervsbyggeri

Virksomheder har ikke mulighed for at gøre brug af nettomålerordningen, som lovgivningen er beskrevet i dag, og det er derfor rent økonomisk vigtigt at din virksomhed ikke får installeret solcelleanlæg, der producerer mere elektricitet, end I selv kan bruge.
Men det er stadig en åbenlys fordel for din virksomhed, at I selv producerer elektriciteten til jeres produktion. Derudover vil det til en hver tid styrke virksomhedens brand, da I herved kan opnå en grønnere profil.

Skatteregler for erhverv

Egenproduktion fra solcelleanlæg monteret på erhverv er afgiftsfritaget. Til gengæld kan virksomheder ikke gøre brug af nettomålerordningen.

Hvad angår solcelleanlæg på en blandet privat/erhvervsmæssig ejendom gælder særlige regler og vi anbefaler at du kontakter SKAT for råd og vejledning herom.

Spørgsmål og svar

Se en liste over de mest almindelige spørgsmål og svar vedrørende solcelleanlæg her.

”Solenenergi er den reneste og største af alle tilgængelige energiformer.”

Johnnie Aas, Energikonsulent og teknisk rådgiver

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk

Vi bruger cookies ifbm. funktioner på hjemmesiden og til indsamling af statistik. Ved at klikke "Accepter alle", godkender du vores brug af cookies. Hvis du klikker på knappen "Afvis alle", sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg. Du kan også vælge hvilke formål, hjemmesiden må bruge cookies til.
Tilpas indstillinger