Kvalitetssikring

Certificeret efter ISO 9001:2015-standarden

Sikkerhed for kvalitet

Med det formål, at alle vores opgaver bliver udført med størst mulig kvalitet og under hensyn til arbejdsmiljøet og med mindst mulig miljøbelastning, har SIF Gruppen med udgangspunkt i vores kvalitetsledelsessystem (KLS), udarbejdet yderligere sikringsprocedurer i virksomhedens kvalitetssikringssystem (KS), som er certificeret efter 9001-standarden.

SIF Gruppen's kvalitetspolitik:

  • Vi udfører alle opgaver med en høj kvalitet, præget af en høj faglig viden.

Kvalitetsmålene er nøje udvalgt, efter ovenstående politik.

SIF Gruppen's kvalitetsmål:

  1. Vi har stort fokus på uddannelse og højt kompetence niveau
     

  2. Vi ønsker åbenhed omkring fejl, så vi alle kan lære af dem og dermed undgå gentagelser
     

  3. Vi kontrollerer vores eksterne underleverandører, for at sikre den gode kvalitet 

Vi har delt vores 3 kvalitetsmål op i flere undermål, for at vi på den måde løbende kan måle og følge op på om hele organisationen lever op til vores mål. 

Opfylder gældende love, regler og standarder

Kvalitetsledelsessystemet sørger for, at der udarbejdes alle nødvendige procedurer, beskrivelser og forretningsgange for kvalitetssikring samt at alle opgaver, udover at blive udført i overensstemmelse med gældende love og regler, også opfylder SIF Gruppens egne standarder.

Sikring af fejlfrie installationer

Hensigten med kvalitetsledelsessystemet er bl.a. at sikre fejlfrie installationer, samt til en hver tid at indfri kundens forventninger.

Kvalitetsplan

Kvalitetssikringen indeholder en kvalitetsplan, der danner grundlag for den planlagte håndtering af den enkelte opgave. Herfra henvises således til hjælpedokumenter som bl.a. proceskontroller og slutkontroller, som kan dokumentere det forventede resultat. Afslutningsvis dokumenteres den leverede vare med en accept fra kunden på afleveringsdokumentet.

Arbejdspladsvurderinger, drifts- og vedligeholdelsesprogrammer

Vores kvalitetssikringssystem indeholder bl.a. arbejdspladsvurderinger, således at arbejdet med selve kvalitetssikringen går i gang inden opstart af en ny byggesag. I nær tilknytning til dette, er der udarbejdet et drifts- og vedligeholdelsesprogram, som ved opgavens aflevering udleveres til kunden.

Interne Audits

Under den løbende proces indsamles der ved interne audits, resultater for alle de proceskontroller og slutkontroller der er udført. Dette gøres som et led i den samlede forbedring af kvalitetssikringssystemet.
Interne audit er med til at sikre, at der arbejdes efter processerne i vores kvalitetsedelsessystem.

Certificeret af Bureau Veritas og F&P

Evaluering og certificering af kvalitetsledelsessystemet foretages årligt af Bureau Veritas, som er godkendt af den danske akkrediteringsmyndighed DANAK. Endvidere er kvalitetssikringssystemet godkendt af Forsikring & Pension (F&P) og DBI.

Gå til Bureau Veritas' hjemmeside

”Hensigten med KLS'en er bl.a. at sikre fejlfrie installationer samt til en hver tid at indfri bygherrens forventninger.”

Martin Johansen, ISO 9001 systemansvarlig

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk

Vi bruger cookies ifbm. funktioner på hjemmesiden og til indsamling af statistik. Ved at klikke "Accepter alle", godkender du vores brug af cookies. Hvis du klikker på knappen "Afvis alle", sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg. Du kan også vælge hvilke formål, hjemmesiden må bruge cookies til.
Tilpas indstillinger