Vedvarende Energi

Miljørigtig og fremtidssikret energi

Hvad er vedvarende energi?

Vedvarende energi er en fællesbetegnelse for energiformer, der ikke har begrænsede reserver. De fleste vedvarende energiformer stammer fra solen og adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler ved blandt andet at være Co2 neutrale. Brug af eksempelvis solfangere eller varmepumper til opvarmning er både en energibesparende og miljøvenlig løsning.

Hvorfor vælge en vedvarende energiløsning?

Naturen sender os utrolige mængder af gratis energi hver dag, helt uden at skabe udslip af CO2 eller andre skadelige stoffer. Ved hjælp af sol, vind og jordvarme kan vi altså nedbringe CO2 udslippet og samtidig blive mindre afhængige af svingende priser og forsvindende fossile energikilder.

Du kan vælge at bruge vedvarende energi af rent idealistiske grunde. Fordi det er godt for miljøet, og fordi det hjælper med at sikre fremtiden for vores børnebørn og oldebørn. Du kan samtidig også fremtidssikre dit hus eller din virksomhed og spare på energiforbruget ved at investere i vedvarende energiløsninger fra SIF Gruppen.

Solenergi

Solenergi er energien i lyset fra solen og potentialet for solenergi er enormt. Solenergi er den reneste og største af alle tilgængelige energiformer. Voldsomt stigende priser på traditionelle energiformer og truslen fra fortsat stigende CO2 udledninger, har gjort udvikling af solenergi-teknologi både rentabel og påtrængende nødvendig. Energiproduktionen fra solceller og solpaneler på verdensplan er omtrent 100-doblet igennem de seneste 20 år.

Solvarmeanlæg

Det mest solgte solvarmeprodukt på markedet er det vi normalt kalder solvarmeanlæg eller solfangere. Ved hjælp af varmeabsorberende væskefyldte solvarmepaneler oppe på taget, omdanner anlægget solens energi til termisk energi, som transporteres ind i huset med den cirkulerende væske i anlægget. Solvarmeanlæggene bruges som regel til opvarmning af huset eller til opvarmning af brugsvand.

Solceller

Fra 2001 var fremstilling af strømproducerende solceller det største vækstområde på markedet for solenergi produkter. Solceller anvendes til at producere elektricitet fra solens lys. Det er selve lyset, der aktiverer solcellen og ikke solstrålerne, derfor bliver der også produceret strøm, hvis der er overskyet.

Kvalitet og leveringssikkerhed

I SIF Gruppen har vi udvalgt vores leverandører ud fra kriterierne høj kvalitet, konkurrencedygtige priser, leveringssikkerhed og sikkerhed for vores kunder.

Du kan få del i energiselskabernes energisparepulje

Energiselskaberne opkræver årligt 850 millioner kroner hos forbrugerne, som skal bruges på at nedbringe antallet af brugte KWh. Energiselskaberne har alle pligt til at deltage i Danmarks nedbringelse af CO2-udslippet, og yder i den forbindelse tilskud til energiforbedringer i bygningsmassen. Vi kan være behjælpelig med at sikre dig de mest optimale tilskud til din energiforbedring.

Vi tilbyder i SIF Gruppen vedvarende energiløsninger inden for:

Solceller

Hvad er solceller?

Solceller er en af de vedvarende energiteknologier, der på verdensplan er vokset hurtigst i de seneste år.

Solceller er kort fortalt halvledere, der omsætter solens lys til elektricitet. Det er ikke solens stråler, men lysindfaldet, der aktiverer solcellen. Når lyset rammer solcellen, får dens elektroner tilført så meget energi, at de bliver slået løs og kan bevæge sige. Elektronerne vandrer gennem solcellen og skaber en spændingsforskel (Volt) og danner dermed elektrisk strøm (Ampere).

Et solcelle anlæg består typisk af et antal solcellemoduler (paneler), der er koblet sammen og forbundet med en vekselretter (inverter) via et elkabel. Antallet af solcellemoduler bestemmer hvor meget strøm anlægget producerer og vekselretteren omdanner den producerede strøm fra jævnstrøm til vekselstrøm, som du kan bruge direkte i din bolig eller ejendom, eller sende ud på elnettet, når du har overskud.

Dit tag skal helst være sydvendt og med en hældning på 35-40 grader for at give solcellerne størst udbytte.

Hvor længe holder solceller?

Solcellemodulerne er designet til at holde i over 30 år og dør i princippet ikke, medmindre der kommer noget udefra og ødelægger dem. Solcellerne taber lidt kraft over årene, ca. 0,5 – 0,8 % pr. år., men der gives garanti på at ydelsen maksimalt reduceres med 20 % efter 25 år.
Vekselretteren er alle solcelleanlægs svageste punkt. De holder som udgangspunkt i mindst 10 år, men vores forventning er, at vekselrettere de kommende år vil falde i pris på linje med computerudstyr. Der er derfor grund til at tro at en eventuel udskiftning af vekselretteren, kan være relativt billig.

Hvorfor er solceller en god investering?

Solcelleteknologien som i mange år har været forbeholdt miljøentusiaster, er i dag blevet en fantastisk sikker investering for både parcelhusejere, boligforeninger, erhvervslivet og offentlige bygninger. Dette skyldes blandt andet de faldende priser på solceller.

Energien fra solen er gratis og afgiftsfri, og den løber aldrig tør, så i langt de fleste tilfælde vil du opleve, at dit månedlige rådighedsbeløb stiger når du investerer i et solcelleanlæg. Udgiften til renter og afdrag på investeringen er således normalt lavere end den besparelse du opnår.

Solvarme

Hvad er solvarme?

Det mest solgte solvarmeprodukt på markedet er det vi normalt kalder solvarmeanlæg eller solfangere. Ved hjælp af varmeabsorberende væskefyldte solvarmepaneler oppe på taget, omdanner anlægget solens energi til termisk energi, som transporteres ind i huset med den cirkulerende væske i anlægget. Solvarmeanlæggene bruges som regel til opvarmning af huset eller til opvarmning af brugsvand.

Hvorfor er solvarme en god investering?

Der er god økonomi i solvarme. Der er tale om en forholdsvis simpel installation, der hurtigt tjener sig hjem og du slipper samtidig for at bekymre dig om stigende energipriser. Solvarmeanlægget kan bruges til enten varmt vand alene eller til både varmt vand og opvarmning af bygningen. Uanset hvilken kombination du vælger, er der meget at spare. Besparelsen afhænger dog naturligvis af faktorer som antal beboere, antal kvadratmeter samt solvarmeanlæggets størrelse.

I dag kan solvarme konkurrere økonomisk med både ”gammeldags” og nye energikilder. Et solvarmeanlæg kræver meget mindre energi at producere og stort set ingen energi at holde kørende. Du skal dog være opmærksom på at et solvarmeanlæg alene ikke kan klare opvarmningen hele året. Solvarme fungerer altid sammen med andre energiformer. På en solrig vinterdag kan anlægget godt levere rigeligt med energi til at varme dit vand op, men på overskyede vinterdage kan solvarmen kun levere begrænset varme og du er derfor nødt til at trække på en anden energikilde.

Varmepumper

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe fungerer ved at flytte energi fra et lavere temperaturniveau (omgivelserne) til et højere temperaturniveau (husets opvarmningssystem). Dette sker ved at et kølemiddel skiftevis fordampes og kondenseres.
Processen er identisk med den, der foregår i et køleskab, men med en varmepumpe føres der energi ind i bygningen, hvor der i et køleskab føres energi ud af skabet. Energien, i form af lagret solenergi, hentes almindeligvis enten fra den omgivende luft (luftvarmepumper) eller fra jorden (jordvarmepumper).

Til at drive varmepumpen anvendes elektricitet. For hver enhed elektricitet kan effektive varmepumper give op til 4 enheder varme. Varmepumpens energieffektivitet og dimensionering er altafgørende for, om du henter den maksimale besparelse på varmeregningen. Som tommelfingerregel kan man sige, at jo højere energieffektivitet en varmepumpe har, jo lavere el-regning. En varmepumpe kan med fordel kombineres med et solcelleanlæg.

En varmepumpe skal passe til det varmebehov, den skal dække. Du kan sammenligne det med at opvarme et stort lokale med en alt for lille radiator. Resultatet er penge ud ad vinduet og utilstrækkelig opvarmning. Det er derfor meget vigtigt at du lader os hjælpe dig med at få dimensioneret dit anlæg korrekt.

Der findes 3 hovedtyper af varmepumpeanlæg:

Jordvarme

Varmen hentes her fra slanger i jorden og omsættes til varmt vand, der kan bruges i husets centralvarmeanlæg og til opvarmning af varmt brugsvand. Denne type anlæg er typisk de mest energieffektive. Det er sådanne anlæg, der er mest relevante i forbindelse med erstatning af oliefyr.

Luft til vand

Her hentes energien fra udeluften eller fra udsugningsluften i forbindelse med mekanisk ventilation og omsættes til varmt vand, som kan bruges til opvarmning og varmt brugsvand. Effektiviteten er typisk lidt dårligere end jordvarmeanlæg, men anlægsudgifterne er til gengæld lavere. Sådanne anlæg kan f.eks. være relevante i huse med mindre opvarmningsbehov, herunder lavenergihuse.

Luft til luft

Energien hentes her fra udeluften eller fra udsugningsluften i forbindelse med mekanisk ventilation og varmen blæses ind i huset som opvarmet luft. Denne type anlæg kan ikke anvendes til opvarmning af brugsvand. Kvalitetsprodukter inden for luftvarmepumper kan være relevante i forbindelse med sommerhuse og som delvis erstatning for elvarme.

Hvorfor er en varmepumpe en god investering?

Hvis dit hus hovedsageligt opvarmes med el eller olie, kan der være store besparelser at hente ved at skifte til en varmepumpe, der ikke fylder mere end en skabsfryser i bryggerset. Varmepumper udnytter varmeenergien fra jord, luft eller sø til at opvarme huset.

Med en varmepumpe kan de årlige varmeomkostninger sænkes med op til 55 % i et mindre hus. Besparelserne er ofte så store, at investeringen tjener sig hjem på ganske få år. Samtidig kræver en varmepumpe stort set ingen vedligeholdelse, og den er nem at betjene.

”Solenenergi er den reneste og største af alle tilgængelige energiformer.”

Johnnie Aas, Energikonsulent og teknisk rådgiver

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk

Vi bruger cookies ifbm. funktioner på hjemmesiden og til indsamling af statistik. Ved at klikke "Accepter alle", godkender du vores brug af cookies. Hvis du klikker på knappen "Afvis alle", sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg. Du kan også vælge hvilke formål, hjemmesiden må bruge cookies til.
Tilpas indstillinger