Kontraktservice

Forebyggende og fejlafhjælpende vedligeholdelse af bygningsinstallationer

Med afsæt i næsten 100 års erfaring inden for service, er et af SIF Gruppens specialer naturligvis fast service og vedligeholdelse af bygningsinstallationer. I SIF Gruppen har vi af hensyn til vigtigheden i overholdelse af de indgåede serviceaftaler oprettet en afdeling, som udelukkende varetager denne type opgaver.

Service er den altafgørende faktor i SIF Gruppens afdeling for kontraktservice, hvor vi sætter en ære i altid at være nærværende og servicemindede. Vi bestræber os på altid at lytte til vores kunders behov, og yde de mest optimale og kundetilpassede løsninger, inden for både overvågning og forebyggende vedligehold.

I SIF Gruppen er vi yderst bevidste om virksomhedernes stigende krav til oppetider på de tekniske anlæg. Og med vores kompetencer og mangeårige erfaring inden for flere og flere tekniske områder, har vi ligeledes fokus på de enkelte anlæg, og installationers afhængighed af, og indvirkning på hinanden.

Kun én servicepartner

Uanset størrelse og type af tekniske installationer kan SIF Gruppen varetage alle lovpligtige og forebyggende serviceeftersyn inden for alle SIF Gruppens kompetenceområder.

Sammen med udvalgte og godkendte samarbejdspartnere kan vi endvidere tilbyde serviceaftaler på anlæg som ligger uden for vores egne kompetenceområder. Sammen med disse samarbejdspartnere udgør vi et serviceteam, som gør os i stand til at varetage serviceringen af alle dine bygningsinstallationer. Fordelen ved at lade SIF Gruppen være din servicepartner er, at du altid kun behøver at ringe ét sted hen.

Et fast team af kompetente serviceteknikere

I afdelingen for kontraktservice har vi alle de fornødne autorisationer og certificeringer og serviceteknikerne er 100% dedikerede til at udføre de fastlagte serviceeftersyn i henhold til de indgåede serviceaftaler. Disse medarbejdere udfører ikke sideløbende installationsarbejde som kan påvirke planlægningen, og vi kan derfor sikre, at alle kontraktbaserede eftersyn bliver udført planmæssigt.

Der er således tale om et fast team af serviceteknikere, som altid er de samme og som dermed også får et godt kendskab til både installationerne, kundens bygninger, relevante reglementer og personale hos kunden. På den måde kan vi sikre en høj grad af effektivitet, sikkerhed og tillid.

Udstyr og materialer

Serviceteknikernes servicevogne er alle udstyret med relevant værktøj, måleinstrumenter og reservedele til at kunne udføre de pågældende eftersyn.

Rapportering af fejl og mangler

Alle eftersyn foretages i henhold til udførligt tjekskema og der udfyldes herefter en servicerapport som fremsendes til kunden. Konstaterer serviceteknikerne en fejl eller mangel på det servicerede anlæg, som ikke straks kan udbedres, informeres kunden herom, og den relevante installationsafdeling i SIF Gruppen sørger for, at opgaven bliver løst. Foretages der ændring på kundens installationer udfærdiges der dokumentation herfor, og i de aktuelle tilfælde nye orienteringsplaner.

Digital registrering og styring

I SIF Gruppen tildeles alle opgaver digitalt til teknikernes tablet. Herfra foregår al timeregistrering og materialebestilling digitalt. Styring af igangværende opgaver foregår ligeledes altid digitalt via Expandit i en grafisk brugerflade.

Vores servicekunder prioriteres højt

Med serviceaftaler i SIF Gruppen er du en særligt prioriteret kunde og du kan herigennem få særdeles attraktive tilbud vedrørende reaktionstider og vagtberedskab ved akutte fejl på dine anlæg.

Kontrolcentral og vægterrundering

SIF Gruppen kan levere 24 timers overvågning af dit alarmanlæg via vores samarbejde med godkendte kontrolcentraler. Ved alarm tilbyder vi at levere alarmpatruljekørsel til adressen, og i tilfælde af indbrud sørger vores vagtselskab for at reetablere overvågning og sikring af bygningen. Det betyder, at vi kan tilbyde dig en totalløsning, der kombinerer det bedste inden for alarmanlæg, overvågning af alarmer samt udkald til alarmer.

Vi tilbyder også muligheden for at overføre tekniske alarmer, som via en forholdsordre behandles efter dine ønsker. I disse tilfælde stiller SIF Gruppen egne vagter til rådighed, og vi er parate til at iværksætte fejlafhjælpende service på dine tekniske anlæg, 24 timer i døgnet alle årets dage.

Ved en kombination af disse to muligheder kan vi levere en samlet løsning som sikrer dig, dine bygninger og installationer den højeste grad af sikkerhed.

Vagt og beredskab

For at yde vores kunder en enkel og sammenhængende service, besvares vores hovednummer døgnet rundt – alle ugens dage, og vi har altid et kompetent mandskab på vagt.

Uden for normal arbejdstid går alle kald direkte til en kontrolcentral. Her registres opgaven med digital log, som efterfølgende sendes til vagthavende tekniker. 

Håndtering af vagtplan

Der udarbejdes vagtplan for et halvt år ad gangen, hvor også ferie og andre planlagte fridage indgår, således at der altid er planlagt dækning.

I forbindelse med sygdom eller anden uforudset hændelse, sørger den vagtansvarlige for, at der etableres dækning for vagtberedskabet. Vagtplanen følges op dagligt for eventuelle korrektioner.

Vagthavende tekniker har altid en ”back-up” tekniker der kan trækkes på ved flere sammenfaldende fejlmeldinger.

Serviceaftaler til ethvert behov

Bygningssikring

Personsikring

Komfort & energistyring

 • Intelligente Bygningsinstallationer
 • Varmestyring
 • Lysstyring
 • Ventilation
 • Solafskærmning
 • Energiopsamling
 • m.m.

El-tekniske anlæg

 • Belysningsanlæg
 • Tavle- og fordelingsanlæg
 • UPS og nødstrømsanlæg
 • Pumpestyringer
 • Lys- og kraftinstallationer
 • Solcelleanlæg​

AV udstyr

 • AV udstyr til mødelokaler
 • Betjeningssystemer
 • Interaktiv undervisning
 • Digitale infoløsninger
 • Digital skiltning
 • Videokonference​

Øvrige installationer

 • VVS Installationer
 • Køleanlæg
 • Varmeanlæg
 • Bom/Port anlæg

”Med serviceaftaler i SIF Gruppen er du en særligt prioriteret kunde og du kan herigennem få særdeles attraktive tilbud vedrørende reaktionstider og vagtberedskab ved akutte fejl på dine anlæg.”

Peter J. Westphall, Sikringschef

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk

Vi bruger cookies ifbm. funktioner på hjemmesiden og til indsamling af statistik. Ved at klikke "Accepter alle", godkender du vores brug af cookies. Hvis du klikker på knappen "Afvis alle", sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg. Du kan også vælge hvilke formål, hjemmesiden må bruge cookies til.
Tilpas indstillinger