Fag- og teknikentrepriser

En installatør med fokus på kvalitet, sikkerhed og miljø

Mange år i branchen

SIF Gruppen har i mange år været aktør på entreprisemarkedet og er det stadig. Vi beskæftiger os primært med fagentrepriser inden for egne kompetenceområder, som el, sikring, intelligente installationer samt IP netværk og telefoni, men har også gode referencer inden for teknikentrepriser.

Der stilles nemlig efterhånden større og større krav til levering af samlede teknikløsninger, hvilket vil sige at entrepriserne ikke længere fagopdeles, men ønskes udført af én leverandør på alle tekniske installationer. I den forbindelse har vi et tæt samarbejde med nogle af landets førende teknikentreprenører på de områder hvor vores egne kompetencer ikke rækker.

På den måde opnår vi den bedste ekspertise på de enkelte områder, og kan dermed sikre slutbrugerne den bedste kvalitet. I SIF Gruppen har vi i det hele taget stor fokus på behovet for integration af de mange tekniske løsninger, for at kunne efterleve nutidens krav og standarder.

Kompetente entreprisemedarbejdere

Vores entrepriseafdeling består af særdeles erfarne projektledere og montører, der i dagligdagen får løst opgaverne på byggepladserne, med fokus på dialog, overholdelse af tidsfrister og opnåelse af det bedste resultat. Alle medarbejdere i entrepriseafdelingen har den fornødne viden om diverse myndighedskrav inden for eksempelvis sikring.

Vi har desuden vores egen beregnerafdeling og kan dermed selv udføre den indledende kalkulation og budgettering i forbindelse med store eller komplicerede opgaver.

Ansvarlighed

Vi har i SIF Gruppen stor fokus på vigtigheden af uddannelse, kvalitet, sikkerhed og miljøhensyn. Vi er derfor opmærksomme på hele tiden at følge med udviklingen i branchen og sikre os, at vi har erfaring med de sidste nye installationsformer.

Med det formål, at alle vores opgaver bliver udført med størst mulig kvalitet og under hensyn til arbejdsmiljøet og med mindst mulig miljøbelastning, har SIF Gruppen med udgangspunkt i Sikkerhedsstyrelsens kvalitetsledelsessystem (KLS), udarbejdet yderligere sikringsprocedurer i virksomhedens eget kvalitetssikringssystem (KS), som er certificeret efter 9001-standarden.

Endvidere har SIF Gruppen en arbejdsmiljøorganisation, hvis formål er at tage vare på medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Organisationen varetager blandt andet forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsskader på byggepladserne.

En af SIF Gruppens grundlæggende værdier er, at vi er bevidste. Og i den sammenhæng er det for os naturligt også at være bevidste om miljøet og den påvirkning vi har på det. Det betyder, at vi i SIF Gruppen handler miljøbevidst i alle vores aktiviteter, og at vi overholder relevant lovgivning på miljøområdet.

Fra projekt til service

Idet vi i SIF Gruppen har et tæt samarbejde på tværs af afdelinger og kompetencer, kan vi sikre en enkel og gennemført overgang fra aflevering af et færdigt projekt til driften af bygningen hvor service og vedligehold spiller en meget vigtig rolle.

”I SIF Gruppen er vi opmærksomme på hele tiden at følge med udviklingen i branchen og sikre os at vi har erfaring med de sidste nye installationsformer.”

Christian Eriksen, Entreprisechef

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk

Vi bruger cookies ifbm. funktioner på hjemmesiden og til indsamling af statistik. Ved at klikke "Accepter alle", godkender du vores brug af cookies. Hvis du klikker på knappen "Afvis alle", sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg. Du kan også vælge hvilke formål, hjemmesiden må bruge cookies til.
Tilpas indstillinger