Komfort & Energistyring

Her taler vi CTS og BMS

Få et bedre indeklima og spar på energien samtidig

Med Central Tilstandskontrol og Styring (CTS) er det muligt at styre og regulere bygningers varme- og ventilationsanlæg, så de fungerer optimalt med det mindst mulige energiforbrug. Et CTS-anlæg er også et værktøj til løbende fejlfinding ved hjælp af indbyggede eller tilknyttede analysesystemer. Ligeledes kan et CTS-anlæg anvendes til løbende registrering af ressourceforbruget.

Hvad er CTS?

Et CTS-anlæg består af en eller flere programmérbare undercentraler, som kan kobles sammen til et netværk. Undercentralerne styrer eksempelvis varme, ventilations- og køleanlæg og andre lignende tekniske anlæg.

Erfaringer viser, at der ofte kan være små fejl på de enkelte tekniske anlæg. Faktisk er kun hvert tredje anlæg indstillet korrekt. Besparelserne ved at få rettet sådanne fejl er betydelig. Mange ventilationsanlæg har så alvorlige fejl, at det medfører dårlig drift i form af for stort energiforbrug, typisk mellem 15 og 55 procent. Det betyder forringet ventilation og dermed også dårligt indeklima i lokalerne. Langt de fleste af sådanne fejl og mangler bliver med et CTS anlæg opdaget hurtigt og effektivt og kombineres det eksempelvis med en eller anden form for serviceordning opnås en større sikkerhed for at anlægget kører optimalt. Den fysiske kontrol kan foregå via detektorer, følere, brand- og frosttermostater, samt styreorganer til varme og spjæld.

Skræddersyede løsninger med fokus på de aktuelle behov

Moderne ventilations- og varmeanlæg styres ud fra en behovsrelateret strategi. Det betyder, at man ikke starter og stopper et anlæg ud fra et fast ugeprogram, men i forhold til fastsatte og målte komfortværdier hen over døgnet og ugen.

Disse målinger kan danne grund for styring af opvarmning, køling, ventilation, lysregulering og solafskærmning. Skal den automatiske styring fungere optimalt, er det naturligvis vigtigt at sensorerne er placeret rigtigt og desuden er tilstrækkeligt fintfølende. Ellers vil styringen opleves som irriterende og mangelfuld af brugerne.

Fleksibel og effektiv alarmhåndtering

Et CTS anlæg kan også give omfattende muligheder for alarmhåndtering. Der kan ved store udsving eller fejl på et anlæg, straks gives besked til enhver, hvor som helst, når som helst, enten direkte på brugerens mobiltelefon, e-mail eller en PC hovedstation. Anlægget kan i den sammenhæng skelne mellem driftsalarmer og kritiske alarmer ved eksempelvis nedbrud. På den måde tilsikres både en hurtig fejlretning og en stigning i energiforbruget kan undgås.

Integration er et væsentligt nøgleord

Et CTS-anlæg kan til en hver tid integreres med andre intelligente bygningsinstallationer (IBI) og kobles op på et IP netværk, hvorved al den elektroniske information kan forbindes. Integrationen af de mange datainformationer fra de tekniske anlæg kan desuden administreres og visualiseres ved hjælp af et Building Management System (BMS), som giver mulighed for total styring og overvågning af en bygning og alle dens installationer.

Hvad er BMS?

Et Building Management System (BMS) er svaret på tidens stadigt større krav til driftsøkonomi, driftssikkerhed, fleksibilitet, komfort og sikring af mennesker og værdier i såvel nybyggeri som renoveringsprojekter. Integrationen mellem tekniske anlæg kan administreres og visualiseres ved hjælp af BMS og kan dermed give mulighed for total styring og overvågning af bygningen og alle dens installationer.

BMS er et edb-baseret styresystem, som kan sammenkøre Central Tilstandskontrol og Styring (CTS), Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) og andre tekniske installationer, hvorved det er muligt at styre og overvåge en bygnings mekaniske og elektriske udstyr såsom varme, ventilation, køl, belysning, solafskærmning samt person- og bygningssikring.

BMS’en samler og deler information og kan ligeledes opsamle alarmer, data og historik til brug for evt. analyser og undersøgelser over eksempelvis energiforbrug eller behov for vedligeholdelse. Endvidere er det muligt at koble forskellige bygninger på forskellige adresser sammen i en samlet løsning, således at man fra et og samme sted kan overvåge og servicere mange bygninger på en gang. Det giver mulighed for at centralisere bygningsdriften, eller hvis man ønsker det kan denne funktion dermed let outsources til en servicepartner.

Styring af energiforbruget

Energioptimering er en væsentlig del af et godt BMS-system. Styring af energiforbruget på en optimal måde er essentiel i forbindelse med både renoveringsopgaver og ved nybyggeri. Et godt og velfungerende BMS-system kan tjene sig selv hjem på nogle få år alene ved den besparelse, der opnås ved styring af energien, og som sidegevinst fås en større komfort og fleksibilitet.

Fordelene er mange og indlysende. Central styring og intelligent overblik over alle installationer giver rationel drift og vedligeholdelse med store energibesparelser på el, ventilation, vand og varme. Interaktiv regulering af indeklima og belysning giver tilfredse og mere effektive brugere. Overvågning og adgangskontrol giver tryghed. Alt sammen styret fra en hovedstation
i bygningen og/eller fra mobile enheder.

Klar til fremtiden

Alt peger på, at der fremover vil blive integreret endnu flere fordele og funktioner i anlæg til styring af komfort og energi. SIF Gruppen besidder en lang række tekniske kompetencer inden for området og vi sørger for løbende videreuddannelse og opdatering af vores tekniske medarbejdere i takt med, at løsninger udvikler sig og ændres som følge af den teknologiske udvikling.
SIF Gruppen leverer kun åbne systemer, som sikrer, at du altid vil kunne drage nytte af den seneste udvikling og opnå betragtelige økonomiske fordele i forhold til de lukkede systemer.

Hvad er et lukket system?

Et BMS-system er beregnet til at styre og overvåge alle de tekniske installationer i en bygning ved hjælp af en computer (hovedstation). Alt hardware og software i systemet kommunikerer med hinanden via databus og dataprotokoller.

Nogle udbydere og servicepartnere anvender proprietære protokoller. Disse protokoller er lukkede standarder, og det betyder, at nye installationer og applikationer kun kan bruges af systemet, hvis de overholde samme standard.

I praksis betyder det at du med et lukket system er bundet til en bestemt udbyder og helt overladt til, hvad der fremover bliver udviklet og tilbudt i den lukkede standard, udbyderen har valgt. Endvidere betyder det at du er låst til en fast udbyder, og der er derfor ingen konkurrence om prisen på installation, service og vedligehold af systemet, som typisk koster 33% mere end BMS på åbne standarder.

Du er låst i al fremtid, når du binder dig til et lukket system.

Hvad er et åbent system?

Åbne standarder er nøglen til fleksible og fremtidssikrede installationer og anlæg. Fordelen ved de åbne standarder er, at alle, som anvender dem, løbende er med til at udvikle og vedligeholde dem. Det betyder, at du ikke er låst til en enkelt udbyder eller leverandør. Du kan altid vælge den service- og teknikpartner, der passer dig bedst. Åbne standarder betyder åben konkurrence, og det opleves tydeligt på prisen for etablering, installation, service og vedligehold, som typisk koster 33% mindre end, hvad du betaler for BMS på lukkede proprietære protokoller.

SIF Gruppen leverer kun CTS og BMS produkter der er baseret på de åbne standarder – også kaldet open source. Vi leverer løsninger med Distech Controls produkter som er baseret på åbne protokoller som LonWorks, KNX, BACNET, M-bus m.f.
I praksis er du fremtidssikret med åbne standarder, fordi nye installationer eller applikationer altid kan integreres i dit anlæg uanset, hvem der udbyder dem. Det giver ikke alene frihed, men også betragtelige økonomiske fordele over tid.

Serviceaftaler

Vi kan tilbyde service og forebyggende vedligeholdelse af alle vores tekniske løsninger uanset størrelse og kompleksitet. Ligeledes kan vi i form af fordelagtige serviceaftaler tilbyde at administrere koordineringen af de ønskede eftersyn. 

 

”Alt peger på, at der fremover vil blive integreret endnu flere fordele og funktioner i anlæg til styring af komfort og energi.”

Karsten Bundgaard Knudsen, Afdelingsleder - Komfort & Energistyring

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk

Vi bruger cookies ifbm. funktioner på hjemmesiden og til indsamling af statistik. Ved at klikke "Accepter alle", godkender du vores brug af cookies. Hvis du klikker på knappen "Afvis alle", sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg. Du kan også vælge hvilke formål, hjemmesiden må bruge cookies til.
Tilpas indstillinger