Miljøpolitik

Miljøbevidsthed

En af SIF Gruppens grundlæggende værdier er, at vi er bevidste. Og i den sammenhæng er det for os naturligt også at være bevidste om miljøet og den påvirkning vi har på det. 

Det betyder, at vi i SIF Gruppen handler miljøbevidst i alle vores aktiviteter, at vi overholder relevant lovgivning på miljøområdet, og er opmærksomme på udviklingen, når det gælder god husholdning med naturressourcerne, og når det gælder SIF Gruppens aktiviteter indenfor rådgivning, drift, indkøb, anlæg og bortskaffelse af affald. Vi foretager løbende forbedringer, og senest er samtlige af vores lokationer overgået til 100% grøn strøm fra vindmøller.

Operationel miljøpolitik 

Medarbejderne i SIF Gruppen er inddraget aktivt i arbejdet med miljøforbedringer, og for at sikre at miljøpolitikken er operationel indarbejder vi miljøhensyn og miljøbevidst adfærd i alle relevante og væsentlige politikker og strategier i virksomheden.

Miljørigtige produkter

Vi stiller naturligvis også krav til vores leverandører om levering af de mest miljørigtige produkter.

 

SIF Gruppens miljøpolitik

Formålet med SIF Gruppens miljøpolitik:

 • At sikre at virksomhedens medarbejdere overholder gældende lovgivning inden for miljø.
 • At sikre at virksomhedens medarbejdere arbejder med omtanke for miljøet.
 • At sikre at virksomheden i dens forretningsstrategi arbejder mest muligt for at skåne miljøet.
 • At sikre at medarbejderne i videst muligt omfang, tænker forbrug af energi ind i arbejdet.

Gyldighedsområde for SIF Gruppens miljøpolitik

SIF Gruppens miljøpolitik gælder alle medarbejdere i virksomheden og har indflydelse på vores valg af leverandører og samarbejdspartnere.

Input til SIF Gruppens miljøpolitik

SIF Gruppens miljøpolitik tager udgangspunkt i gældende lovgivning inden for miljø. I tilfælde hvor vi har mulighed for at agere mere miljøbevidst end krævet tilføjes de pågældende tiltag i miljøpolitikken.

Miljøpolitikkens output:

 • Indkøb foretages med størst muligt hensyn til miljøet.
 • Materialer og forbrugsvarer opbevares og håndteres under mest muligt hensyn til miljøbelastningen.
 • Alle opgaver udføres under hensyn til den mindst mulige miljøbelastning.
 • Affald opbevares forsvarligt og bortskaffes i.h.t. gældende lovgivning.

Ansvarsfordeling og aktivitetsbeskrivelse

Direktion:

 • Ansvarlig for udarbejdelse af instruktioner inden for miljøområdet.

 • Ansvarlig for at lovgivning, instruktioner og retningslinjer overholdes.

 • Godkendelse af instruktioner inden for miljøområdet.

 • Udarbejdelse af retningslinjer for at der i forbindelse med indkøb anskaffes den mindst forurenende tilgængelige teknik.

 • Udarbejdelse af retningslinjer for indregning af energioptimering i forbindelse med projekter.

 • Løbende evaluering af at SIF Gruppens miljøpolitik overholdes.


Kvalitetsleder:

 • Ansvarlig for udarbejdelse af instruktioner inden for miljøområdet.

 • Ansvarlig for opdatering af instruktioner.

 • Ansvarlig for opfølgning på samarbejdet med godkendelses bureau.

 • Ansvarlig for SIF Gruppens miljøuddannelse.


Afdelings- og serviceledere:

 • Ansvarlig for at medarbejdere følger instruktioner inden for miljøområdet.

 • Ansvarlig for at arbejdet tilrettelægges med størst mulig hensynstagen til miljøbelastningen.

 • Ansvarlig for at den mindst forurenende teknik til rådighed anvendes i forbindelse med projekter.

 • Ansvarlig for at energiforbruget optimeres mest muligt i forbindelse med projektering og udførelsen af projekter.

 • Inddragelse af medarbejdere i bestræbelserne på at skabe forståelse for miljøhensyn.

 • Løbende opfølgning på at medarbejderne i forbindelse med det daglige arbejde følger virksomhedens miljøpolitik.


Assistenter:

 • Opfølgning på at alle medarbejdere får udleveret nødvendige instruktioner og manualer.
 • Opfølgning på at alle medarbejdere kvitterer for  instruktion i miljø og arbejdsmiljø, herunder sikkerheds folder.


Teknikere, montører og lærlinge:

 • Materialer og forbrugsvarer opbevares og håndteres under mest muligt hensyn til Miljøbelastning.
 • Affald opbevares forsvarligt og bortskaffes i.h.t. gældende lovgivning.
 • Arbejdet udføres med størst mulig hensyntagen til miljøbelastningen.
 • Håndterer og bortskaffer affald efter gældende miljø regler.
 • Gennemlæser instrukser og vejledninger inden anvendelsen af kemikalier der kan skade miljøet.
 • Tilrettelægger sit arbejdet således at miljøet belastes mindst muligt, her under transport til, fra og imellem arbejdssteder.


Lager og Indkøb:

Ved indkøb lægges vægt på indkøb af de mest miljøvenlige produkter hvor det er muligt. Endvidere vælges kun leverandører der efterlever SIF Gruppens miljøpolitik.


Kvalitets checkpunkter:

Til kontrol af SIF Gruppens efterlevelse af miljøpolitikken benyttes følgende checkpunkter:

 • Certifikat fra evaluerings bureau.
 • Evalueringsrapporter fra bureau.
 • Interne kvalitets skemaer udfyldes korrekt.


Arkivering:

Bilag og rapporter arkiveres i arkiv for kvalitetssikring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”En af SIF Gruppens grundlæggende værdier er, at vi er bevidste. Og i den sammenhæng er det for os naturligt også at være bevidste om miljøet og den påvirkning vi har på det.”

Lars Mejlby, Administrerende Direktør

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk

Vi bruger cookies ifbm. funktioner på hjemmesiden og til indsamling af statistik. Ved at klikke "Accepter alle", godkender du vores brug af cookies. Hvis du klikker på knappen "Afvis alle", sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg. Du kan også vælge hvilke formål, hjemmesiden må bruge cookies til.
Tilpas indstillinger