Velfærdsteknologiske løsninger

Konceptløsninger er fremtiden

Fremtiden kræver fokus på løsninger – samlede løsninger, og med den rivende udvikling der er inden for teknologiens verden, mener vi at der er et behov for, at nogen tager ansvar for at rådgive om, installere og servicere de forskellige avancerede tekniske løsninger, og dermed sikrer at de fungerer sammen i en samlet konceptløsning. SIF Gruppen har en solid erfaring og har bevist, at vi evner at levere tidssvarende teknologiske og fleksible løsninger, der modsvarer kundernes krav og forventninger til fremtidssikrede og integrerbare løsninger. Flere tekniske løsninger og systemer anvender i dag IP og WiFi som bindeled i deres interaktive kommunikation mellem de forskellige tekniske enheder, anlæg og systemer. I SIF Gruppen har vi stor erfaring inden for de fleste tekniske anlæg og installationer og vi har dygtige og specialiserede kompetencemedarbejdere, der både kan rådgive om, installere og servicere større komplekse løsninger integreret i et fælles IP netværk. 

Forbedrede værktøjer til proaktiv pleje 

I løbet af de seneste år har der været en øget interesse for digitalisering i arbejdet med at yde omsorg og pleje til de ældre, på et område hvor antallet af borgere er stigende og mængden af personale er faldende. Konsekvensen har været tab af tid til nærvær og rettidig pleje, hvilket de nye velfærdsteknologier kan hjælpe med at lave om på.

Med en investering i moderne velfærdsteknologiske løsninger er det muligt at forene målene om højere og ensartet kvalitet i plejen med en mere effektiv udnyttelse af ressourcer. Ifølge analyser fremstår velfærdsteknologien i dag som det bedste bud på at fremtidssikre velfærdssamfundet.

Vores koncept inden for velfærdsteknologiske løsninger er særligt udformet til plejeboliger, boligselskaber, rehabiliteringscentre og hospitaler, og er baseret på en åben og fleksibel sammensætning af de nyeste og førende teknologier.  Vi lægger stor vægt på at respektere alle direkte og indirekte brugere af løsningerne, uanset om det gælder borgere, pårørende, personale eller driftspersonel. Endvidere har vi stor forståelse for værdien og betydningen af leveranceevne og kvalitet. 

Løsningerne er bygget op omkring en central server som konstant overvåger og indsamler data fra de enkeltstående hjælpemidler (enheder), som ved afvigelser i forhold til normen, eller det aftalte for den enkelte beboer, giver direkte besked til plejepersonalet, som herefter kan sikre hurtig og effektiv hjælp. Løsningerne gør det endvidere muligt at registrere adfærdsændringer hos den enkelte beboer, hvilket giver mulighed for præventiv behandling.

Fordele ved at vælge en velfærdsteknologisk løsning fra SIF Gruppen:

 • Integration af mange forskellige teknologier og løsninger fra flere forskellige leverandører i en samlet løsning
 • Skalerbare løsninger baseret på åbne protokoller
 • Skræddersyede løsninger med fokus på det aktuelle ønske men med respekt for eventuelle fremtidige behov
 • Forbedrede værktøjer til proaktiv pleje og forbedret tryghed og værdighed for beboerne, idet plejen kan målrettes og tilpasses den enkelte beboer
 • Mulighed for individuelle alarmindstillinger, der kan advisere personalet om den enkelte beboers aktuelle behov og dermed bidrage til forebyggelse
 • Øget tilfredshed og glæde hos personale, som oplever større tryghed og får mulighed for at yde en mere målrettet og individuel pleje
 • En servicepartner med stor indsigt i plejesektoren
 • Èn servicepartner for hele løsningen og dermed en fast kontaktperson og kun ét sted at ringe hen.


SIF Gruppens koncept for velfærdsteknologi byder på en bred vifte af produkter og løsninger inden for:

 • Alarmsystemer og alarmkald
 • Tovejskommunikation
 • Adgangskontrol og nøglefrie låsesystemer
 • Sensorgulve og –stave
 • Overvågning
 • TV-systemer og informationsskærme
 • Lyspaneler og nødbelysning
 • GPS-sporing
 • Komfortsystemer
 • Trådløse kommunikations- og beskedsystemer​


Skræddersyede løsninger baseret på åbne protokoller

For at opnå det bedste resultat, mener vi at det er vigtigt at lave skræddersyede løsninger som er tilpasset netop den enkelte kundes behov, og de krav som stilles til løsningen. Vi garanterer den bedste rådgivning og den mest fleksible og fremtidssikrede løsning, uanset størrelse og udformning på installationen. Vi er med i hele processen, lige fra idé til installation og efterfølgende service.

Alle de produkter vi tilbyder i vores konceptløsninger, er som udgangspunkt altid baseret på åbne protokoller, hvor der hele tiden arbejdes på, at forbedre produkterne og udvikle nye. Derved sikres at din investering i dag, også er en investering i fremtiden. Derudover gør de åbne protokoller det muligt frit at vælge servicepartner, og giver næsten ubegrænsede muligheder for at integrere de enkelte løsninger med andre service-, komfort- eller velfærdsteknologier.

Stabile og troværdige partnere og leverandører er en forudsætning

Vi er meget bevidste om, at succes med sådanne konceptløsninger kun opnås via samarbejde med professionelle og seriøse samarbejdspartnere, og førende leverandører på verdensplan. Det er altafgørende, at vi deler den viden og erfaring vi har, og løser de enkelte opgaver i tæt samarbejde med de forskellige produktspecialister og fagfolk.

I SIF Gruppen har vi lavet et særligt partnerkoncept der sikrer partneres og leverandørers engagement i konceptløsningerne. Vi har etableret demofaciliteter, blandt andet et Living Lab – en 1:1 plejebolig,  hvor alle relevante produkter og teknologier løbende installeres og integreres. Her kan både vi og vores partnere benytte vores demofaciliteter som udstilling og demo af løsningerne. 

Se en oversigt over vores samarbejdspartnere.

Undervisning til de enkelte brugergrupper

Vi er meget bevidste om vigtigheden af udførlig undervisning til brugerne af de konkrete konceptløsninger. Derfor tilbyder vi som en del af pakken uddannelse til alle brugere, for på den måde at sikre tryghed ved og udførligt kendskab til løsningen, således at dem der bruger det til dagligt er fuldt bevidste om løsningernes funktioner og muligheder.

Undervisning i de enkelte løsninger kan tilbydes på flere måder – alt efter behov. 

Servicepartner på din samlede løsning.

Vi kan tilbyde service og forebyggende vedligeholdelse af alle vores konceptløsninger uanset størrelse og kompleksitet. Ligeledes kan vi i form af fordelagtige serviceaftaler tilbyde, at administrere koordineringen af de ønskede eftersyn. Vi står på mål for alle vores konceptløsninger, og kan tilbyde at være total servicepartner så du kun behøver at ringe ét sted hen, når det drejer sig om dine tekniske installationer. 

Med en serviceaftale hos SIF Gruppen er du en særligt prioriteret kunde og du kan herigennem få særdeles attraktive tilbud vedrørende reaktionstider og vagtberedskab ved akutte fejl på dine anlæg.

"Med velfærdsteknologiske løsninger fra SIF Gruppen, opnår du forbedrede værktøjer til proaktiv pleje og forbedret tryghed og værdighed for beboerne, idet plejen kan målrettes og tilpasses den enkelte beboer."

Marck Ernsholt, Projektleder - Velfærdsteknologi

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk