1.10.2018

SIF Gruppen leverer elinstallationer til nye togstationer

I SIF Gruppen har vi indgået aftale med entreprenør M.J. Eriksson om levering af elinstallationer til de to nye togstationer; Køge Nord og Kalundborg Øst. En spændende opgave, som vi ser frem til at udføre henover efteråret.

SIF Gruppen leverer elinstallationer til nye togstationer

Opførelsen af de to stationer er i fuld gang, og vi er i SIF Gruppen så småt startet på elinstallationerne, som omfatter levering af komplet elektrisk forsyning, herunder jordingssystemer, belysning, armaturer samt opsætning af billetautomater, rejsekortstandere og master til infoskærme. Vi står samtidig for levering og installering af automatisk indbrudsalarm, automatisk dørkontrol samt automatisk brandalarmeringsanlæg i teknikerhytterne tilknyttet stationerne. I SIF Gruppen har vi gode erfaringer på området, da vi dagligt færdes på de sjællandske S-togsstationer, hvor vi udfører el-service og vedligehold på stationer og på DSB’s øvrige ejendomme og værksteder.

De to nye stationer i Køge og Kalundborg skal være med til at fremme togtrafikken, og samtidig sætte en dæmper på biltrafikken i områderne i myldretiden. SIF Gruppens Regionschef Christian Eriksen udtaler: ”Vi har glædet os til at komme i gang – det er jo en spændende opgave i nogle interessante områder med store udviklingsmuligheder. ”

Trafikalt centrum i Køge

I Køge, bliver stationen et trafikalt centrum, der samler højhastighedstog, S-bane, bus og motorvej, som betyder at passagerer får lette skiftemuligheder. Stationen bliver et kommende stop på Ringstedbanen, som forventes at åbne til maj 2019. Den kommer til at bestå af perroner med rulletrapper og elevatorer samt en 225 meter lang gangbro der fører henover Køge Bugt motorvejen. Der er store planer for området omkring stationen, hvor der blandt andet kommer 450 parkeringspladser, 240 cykelparkeringspladser, erhvervslejemål, parker og boliger.

Pendlerstation til gavn for virksomheder i Kalundborg

Stationen i Kalundborg, opføres som en mindre pendlerstation, der kommer til at betjene virksomhederne i industriområdet i den østlige del af byen, heriblandt Novo Nordisk, som har omkring 5000 ansatte i byen. Det bliver en simpel station, som udstyres med skilte, læskure, bænke, rejsekortstandere og en 16 meter lang bro, som fører henover sporet til industriområdet. Omkring stationen vil der blive anlagt cykelparkering, bilparkering samt bus- og taxaholdepladser. 

Kalundborg Øst åbner i december mens Køge Nord åbner til maj 2019 sammen med Ringstedbanen.

Christian Eriksen

Regionschef Sjælland

SIF Gruppen · Generatorvej 12, 2860 Søborg · Tlf. 39 750 750 · sif@sif.dk